Sabotage-eenheid in Italie

ROME, 25 okt. In Italie bestaat een speciale eenheid, vallend onder de geheime dienst en gelieerd aan de Navo, die is opgeleid voor sabotage-acties en clandestiene militaire operaties. Deze eenheid is in 1956 opgericht met het oog op een eventuele invasie door Russische troepen, maar bestaat nog steeds.

Dit blijkt uit een notitie hierover die premier Andreotti aan het parlement heeft gestuurd en die gisteren openbaar is geworden. Het bestaan van deze groep, van circa duizend man, is gebleken uit een onderzoek naar een aanslag door extreem-rechtse groepen in de jaren zeventig en begin jaren tachtig.

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat deze eenheid een rol heeft gespeeld bij dergelijke aanslagen. De meeste ervan zijn nooit opgehelderd, en er is vaak geopperd dat leden van de geheime diensten erbij betrokken zijn geweest.

Het 'verborgen verzetsnetwerk' werd aangeduid met de codenaam Gladio. Sinds 1951 is in Italie gesproken over de oprichting van een dergelijke groep, analoog aan eenheden in andere Navo-landen. In november 1956 sloten de Italiaanse geheime dienst Sifar en de Amerikaanse geheime dienst CIA een akkoord over de oprichting van een geheim netwerk. De coordinatie tussen de groepen in de verschillende landen verliep via het Navo-hoofdkwartier in Brussel.

Deze eenheid, bestaande uit mensen die op grond van leeftijd, sekse en beroep goede kans liepen bij een eventuele invasie niet gedeporteerd of gevangen te worden genomen, is in 1973 ontwapend, alhoewel niet volledig. Zij is echter nooit ontbonden, en valt sinds 1980 onder de militaire geheime dienst Sismi.

Over hoe de groep de afgelopen tien jaar heeft geopereerd, heeft Andreotti in zijn notitie nauwelijks informatie gegeven. Hij schreef wel dat hij het gezien dat veranderde internationale situatie mogelijk acht dat de eenheid formeel wordt ontbonden.

De notitie van Andreotti, die de geheime diensten in zijn portefeuille heeft, komt op een moment dat er een politiek conflict is uitgebroken over de militaire dienst Sismi. Dinsdag is bekend geworden dat de huidige chef daarvan, generaal Fulvio Martini, zal worden vervangen door generaal D'Ambrosio. De socialistische coalitiepartners zijn hier woedend over geworden omdat ze hierin niet gekend zijn en omdat ze er een partijpolitieke manoeuvre in zien. Martini is alom geprezen omdat hij het prestige van de geheime diensten heeft weten op te vijzelen na de P-2 affaire, waarbij vrijwel heel de top van de geheime dienst lid bleek te zijn van de vrijmetselaarsloge Propaganda Due.