Rusland, Oekraine rebelleren tegen parlement Unie

MOSKOU, 25 okt. Enkele uren nadat de Opperste Sovjet van de Sovjet-Unie gisteren had bepaald dat de wetten van de 15 Sovjet-republieken ondergeschikt zijn aan die van de Unie hebben de parlementen van de Russische republiek en de Oekraine, de grootste Sovjet-republieken, vastgesteld dat Uniewetten pas van kracht worden als ze zijn geratificeerd door het republieksparlement.

Tijdens het debat in het parlement van de Unie zei Joeri Kalmykov, de voorzitter van de parlementaire commissie die de nieuwste maatregel tegen de golf van soevereiniteitsverklaringen in de Sovjet-republieken heeft voorbereid, dat alle territoriale eenheden van de Sovjet-Unie er belang bij hebben dat Uniewetten voorrang genieten boven republiekswetten.

Op de parlementen van Rusland en de Oekraine heeft dat argument geen indruk gemaakt. De Russische Opperste Sovjet, die eerder al had bepaald dat de Russische grondwet voorrang heeft boven de Sovjet-grondwet, onttrok zich al direct aan de nieuwe maatregel van de Unie. Het parlement bepaalde dat alle wetten van de Unie en alle decreten van president Gorbatsjov eerst in het Russische parlement moeten worden geratificeerd voordat ze in Rusland van kracht worden. De enige uitzondering wordt gemaakt voor wetten op gebieden waar het Russische parlement vrijwillig zijn competenties heeft overgedragen aan de Unie. Dat geldt met name transport en defensie. Het Oekraiense parlement nam een soortgelijk besluit.

Ook Letland is niet van zins zich bij de jongste maatregel uit Moskou neer te leggen. Het Letse parlement nam gisteren een wetsvoorstel aan waarin werd vastgesteld dat alle staatsbezittingen in de republiek het eigendom van de republiek zijn en niet toebehoren aan de centrale regering in Moskou. Daarmee werd een op 19 oktober door Sovjet-premier Ryzjkov uitgevaardigd decreet ongeldig verklaard. Ryzjkov bepaalde daarin dat 51 procent van het staatsbezit op aandelenbasis moet worden verkocht aan de werknemers en dat de resterende 49 procent in handen blijft van de centrale regering in Moskou. (Reuter, AP)