Ritzen ziet nieuw probleem bij invoering van OV-kaart

ROTTERDAM, 25 okt. Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen en universiteiten zijn nog onvoldoende bereid de aanvangstijden van de lessen en colleges te veranderen. Daardoor wordt volgens de Nederlandse Spoorwegen de spits tussen 07.45 en 08.15 uur onvoldoende ontlast als op 1 januari studenten hun openbaar-vervoerskaart krijgen. Dit schrijft minister Ritzen (onderwijs) aan de Tweede Kamer.

Hij zal de komende weken extra druk op de instellingen uitoefenen om ze te bewegen alsnog hun aanvangstijden te vervroegen of te verlaten. De minister gaat ervanuit dat dit lukt. De NS onderhandelen al geruime tijd met de instellingen in de regio's waar problemen worden verwacht over de verschuiving van de aanvangstijden. Eind juni heeft een ruime meerderheid gezegd te zullen meewerken. Ritzen zal op 1 december de Kamer opnieuw over de stand van zaken informeren.

Zowel de minister als de NS gaan er van uit dat de kaart zonder veel problemen op 1 januari kan worden ingevoerd. Er zijn, zo schrijft hij, 'geen redenen aanwezig om de invoering op te houden'. In november wordt begonnen met het verstrekken van de vervoerkaart aan de studenten. Deze moeten worden afgehaald op de postkantoren.

De NS zeggen dat meer scholen dan nu met hun aanvangstijden moeten schuiven om te voorkomen dat extra busvervoer nodig is. De busbedrijven hebben al eerder aangeboden met speciale bussen een deel van de verwachte extra reizigers te vervoeren. De kosten daarvan zouden door de NS moeten worden betaald.