Ritzen stelt bezuiniging op onderwijs ter discussie

ROTTERDAM, 25 okt. Minister Ritzen (onderwijs) is bereid te bezien of de bezuiniging van 150 miljoen gulden die hij in 1991 wil realiseren in het beroepsonderwijs en het leerlingwezen anders kan worden ingevuld.

In eerste instantie wilde Ritzen het bedrijfsleven de gevolgen van de bezuiniging laten opvangen.

Ritzen deed deze toezegging gisteren tijdens overleg tussen het kabinet en werkgevers en werknemers over de aanbevelingen van de commissie Onderwijs en Arbeidsmarkt, de 'commissie-Rauwenhoff', over verbetering van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt.

De minister heeft daarmee een conflict met de sociale partners voorkomen. De werkgevers en werknemers hadden al laten weten pas met de minister te willen praten over de voorstellen van de commissie-Rauwenhoff als de bezuinigingen in hun aangekondigde vorm van de baan gingen.

De sociale partners vonden het onjuist dat de minister het bedrijfsleven nog voor het overleg had geconfronteerd met een bezuiniging van 150 miljoen gulden.

Ritzen zei gisteren dat een deel van het bedrag in elk geval door het leerlingwezen moet worden opgebracht. Volgens hem zou dat kunnen zonder dat het onderwijs er schade door lijdt.