Referendum: Amsterdamse binnenstad autovrij

AMSTERDAM, 25 okt. 'De binnenstad autovrij' is gisteren als onderwerp voor het eerste Amsterdamse referendum in maart 1991 aangewezen door de Raadscommissie voor Bestuurlijke Betrekkingen. Volgende week kiest de gemeenteraad definitief. De preciese vraagstelling wordt op 12 december door de raad vastgesteld.

Sommige commissieleden betwijfelen de mogelijkheid op zo korte termijn een uitgewerkt voorstel aan de bevolking voor te leggen. Een overzicht van de financiele consequenties van een mogelijke keuze zijn nog onduidelijk.

Op 22 augustus besloot de gemeenteraad tot een proef met een raadplegend referendum. Daarvoor zou een onafhankelijke commissie een bindend voorstel formuleren voor 'een heldere, eenduidige vraag'. De raad zou de uitkomst van het referendum in principe honoreren en alleen op zwaarwegende gronden anders besluiten.

Bij de behandeling van de verordening op de proef met het referendum vorige week is de raad op deze beslissingen teruggekomen. Het advies van de commissie van onafhankelijke deskundigen is niet langer bindend. Wat betreft de uitslag luidt de verordening nu dat de raad binnen een maand een besluit moet nemen 'naar aanleiding van' de uitslag.

Volgens mr. G. M. Mak, lid van de onafhankelijke commissie van vijf deskundigen, wil de gemeenteraad niet werkelijk iets van zijn bevoegdheden afstaan en krijgt de proef met het referendum hierdoor het karakter van een gewone meningspeiling. Hij heeft zich uit de commissie teruggetrokken. De andere leden waren niet bereikbaar voor commentaar.