'Priesteropleiding niet anders'

ROME, 25 okt. De bisschoppensynode over de opleiding van priesters die deze maand in Rome is gehouden, is volgens de Nederlandse aartsbisschop Simonis geen aanleiding de priesteropleidingen in Nederland op korte termijn aan te passen. Op de synode is gepleit voor een soort propedeutisch jaar, als voorbereiding op en kennismaking met het priesterschap. Een besluit hierover wordt echter overgelaten aan de afzonderlijke conferenties van bisschoppen. Simonis zei over de propedeuse: 'Voor mij is dat niet nodig.'

Simonis zei dat de drie priesteropleidingen in Nederland voorlopig zullen blijven functioneren zoals ze nu doen. Er zijn twee seminaries, dat van Rolduc en dat in Den Bosch en in Utrecht staat het Ariens-convict, een huis waar priesters in opleiding samenwonen.

Hij onderstreepte, zoals hij ook in zijn bijdrage aan de synode had gedaan, het belang van een 'open' priesteropleiding. 'Er moet voldoende contact zijn met de omgeving', zei Simonis. 'De priesters in opleiding moeten in het weekeinde ook naar huis kunnen, naar hun eigen parochie.' Deelnemers aan de synode hebben hierin een voorzichtige kritiek gezien op het 'gesloten' seminarie Rolduc van bisschop Gijsen.

Simonis zei dat verder op de synode grote overeenstemming was gebleken over het accentueren van de spirituele roeping van priesters in plaats van hun sociale dienstbaarheid, en over het celibaat. 'Dat is een groot goed voor de kerk en we moeten naar nieuwe argumenten zoeken om het te verdedigen, ' aldus Simonis. Met een verwijzing naar de bijbel (Mattheus 19, een hoofdstuk dat overigens over echtbreuk gaat) zei hij: 'Het is niet aan iedereen uit te leggen. Wie het vatten kan, dat hij het vatte. Natuurlijk zijn er nadelen verbonden aan de celibaatsregel. Maar het is een barriere die je moet nemen om priester te worden.'