Nederland wil EG-parlement in Brussel

DEN HAAG, 25 okt. De 25 Nederlandse leden van het Europese Parlement hebben gisteren een beroep op premier Lubbers gedaan tijdens de komende Europese top in Rome te bevorderen dat Brussel wordt aangewezen als de definitieve zetel van het Europarlement.

Ze vragen de premier een voorstel dat mogelijk onder druk van Frankrijk en Italie zal worden gedaan om het Europees Parlement al zijn voltallige zittingen in Straatsburg te laten houden niet te aanvaarden. Zelfs als Nederland in ruil voor steun aan een dergelijk voorstel het merkenbureau van de EG wordt aangeboden zou de regering zich moeten blijven verzetten, aldus de Europarlementariers in een brief aan de premier.

'Het belang van een goed functionerende parlementaire democratie verdraagt een dergelijke 'koehandel' niet, aldus de 25, die bovendien van mening zijn dat er over de zetels van de Europese instellingen geen besluit zou mogen worden genomen zonder het Europese Parlement te raadplegen.

'Een parlement hoort daar waar ook de uitvoerende macht is gevestigd. Dat is in al onze lidstaten het geval maar niet in de EG. De huidige situatie plenaire zittingen in Straatsburg, fractie- en commissievergaderingen in Brussel schaadt het aanzien van de parlementaire democratie en brengt ergerlijke verspilling van gelden met zich mee', schrijven de Nederlandse Europarlementariers.