Kosto: regels asielzoekers verscherpen

DEN HAAG, 25 okt. Staatssecretaris Kosto (justitie) wil asielzoekers vast kunnen houden tijdens de behandeling van hun asielverzoek.

In een nieuw wetsartikel dat vandaag is ingediend bij de Raad van State stelt Kosto een regeling voor die asielverzoekers verplicht 'voor de behandeling van hun verzoek zich beschikbaar te houden op een hun daartoe aangewezen plaats'. Ook moeten zij zich daar gedragen 'overeenkomstig de hun daartoe gegeven aanwijzingen'.

Van minister D'Ancona (WVC) is bekend dat zij onderzoekt in hoeverre asielzoekerscentra zo aangepast kunnen worden dat het moeilijker wordt ze onopgemerkt te verlaten. Kosto stelt nu voor dat asielzoekers die zich niet aan de aanwijzingen houden en dus toch weglopen 'alsnog in bewaring kunnen worden gesteld'. Dan gaat het om verblijf in een politiecel of huis van bewaring.

Ook maakt het nieuwe wetsartikel 17a van de Vreemdelingenwet het mogelijk om de bewegingsvrijheid van die asielzoekers te beperken wiens verzoek is afgewezen en die herziening niet in Nederland mogen afwachten. Kosto schrijft de Kamer vandaag ook dat hij overweegt een tweede gesloten opvangcentrum voor asielzoekers die op Schiphol arriveren in te richten.