Kok: overheid reorganiseert, zal niet alleen privatiseren

DEN HAAG, 25 okt De gehele organisatiestructuur van de overheid gaat komend jaar op de helling. Daarbij is privatisering van overheidstaken niet langer het enige recept.

Vice-premier Kok zei vanmiddag tijdens een bijeenkomst van departementale acountants in Den Haag dat 'de manier waarop' overheidstaken worden uitgevoerd 'en de vraag of ze wel moeten worden uitgevoerd' daarbij aan de orde komen. Het gaat hier om de 'Grote efficiency'-operatie die het kabinet voor de komende jaren heeft afgesproken.

Opvallend in zijn rede is dat Kok niet meer alleen het overdragen van overheidstaken aan particuliere instellingen noemt als oplossing, zoals zijn voorganger Ruding placht te doen. Hij zegt ook dat overheidstaken gedecentraliseerd kunnen worden naar lagere bestuursorganen zoals provincies en gemeenten. Het samenvoegen van uitkeringen aan gemeenten noemt hij daarvoor een middel.

Ook ziet hij mogelijkheden voor 'interne verzelfstandiging' binnen departementen. Hij denkt dan aan zelfbeheer en contractmanagement binnen een departement: het zogenoemde lijnmanagement heeft dan grote eigen bevoegdheden om financiele en personele beslissingen te nemen. De minister blijft wel politiek eindverantwoordelijk. Kok heeft de Kamer al eerder toegezegd een nota uit te brengen waarin hij uitlegt hoe de financiele beheersregels gewijzigd kunnen worden om dit mogelijk te maken.

Minister Kok zei ook dat er besloten kan worden dat bepaalde overheidstaken moeten worden afgeschaft 'wanneer moet worden geconcludeerd dat ze niet zinvol meer zijn'. Begin volgend jaar verwacht Kok dat de ministerraad over concrete voorstellen kan beslissen. Eerder deze maand lekten al vergaande reorganisatie-plannen van het ministerie van WVC uit.