Kabinet wil accijns op benzine nog niet verhogen

DEN HAAG, 25 okt. Het kabinet voelt er niet voor de accijns op benzine alsnog te verhogen, ook al is de benzineprijs aan de pomp de laatste tijd gedaald. Dat heeft minister Kok (financien) gisteren aan de Tweede Kamer laten weten.

Het Kamerlid Rosenmoller (Groen Links) had de minister gevraagd de accijnsverhoging van 8 cent per liter die eerder voor 1 november was aangekondigd, toch door te voeren. Dit voorstel sneuvelde twee weken geleden bij de algemene beschouwingen onder druk van een ruime Kamermeerderheid. Rosenmoller wees erop dat sinds de algemene beschouwingen de benzineprijs met 14 cent is gedaald. Het toen door onder andere de regeringsfracties van CDA en PvdA gehanteerde argument tegen de accijnsverhoging de hoge benzineprijs gaat dus niet meer op, vond het Kamerlid.

Los daarvan meent Groen Links dat de accijnsverhoging uit milieu-overwegingen gewenst is, om het autorijden af te remmen. De fractie kreeg voor haar opvatting in de Tweede Kamer gisteren geen steun. Ook niet van de PvdA, ofschoon directeur P. Kalma van de Wiardi Beckman Stichting het ongedaan maken van de accijnsverhoging gisteren in een krante-artikel 'kortzichtig' noemde en de benzine vanuit milieu-oogpunt 'veel te goedkoop'. Het Kamerlid Van der Vaart van de PvdA meende dat er sprake zou zijn van een 'jojo-beleid' als twee weken na de algemene beschouwingen de Kamer al weer met een ander standpunt zou komen.

Minister Kok wees op de onzekerheid rondom de olieprijzen en noemde ook de huidige daling niet meer dan een momentopname. Van een accijnsverhoging op de benzine zal niettemin waarschijnlijk per 1 juli 1991 sprake zijn of zoveel eerder als nodig is, zei Kok als het kabinet volgend voorjaar heeft berekend hoeveel geld uit andere bronnen beschikbaar komt voor de verbetering van het openbaar vervoer. De accijnsverhoging had daarvoor 300 miljoen gulden moeten opbrengen. Dat bedrag moet er volgens de minister hoe dan ook komen. Hij verwacht dat de extra verhoging van de brandstofheffing (een toeslag op het verbruik van alle energie) 125 miljoen oplevert en verder moet er geld worden verkregen door andere uitgaven te vertragen.

Kok noemde het onvermijdelijk dat de automobilist de gevolgen van het milieubeleid in zijn portemonnee zal merken, via spits- of tolheffingen of andere maatregelen. Hij voorspelde dat de kosten van het autorijden volgend jaar relatief meer zullen stijgen dan de tarieven in het openbaar vervoer die gemiddeld met 3,5 procent per 1 januari omhoog gaan.