Furness: onverwachte daling van de winst

ROTTERDAM, 25 okt. Het havenbedrijf Furness in Rotterdam, dat wil fuseren met Pakhoed, verwacht nu een lagere winst voor dit hele jaar, terijl het vorige week nog sprak van een hogere winst.

Na tegenvallers in de maand september verwacht Furness nu dat het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting zal uitkomen tussen de 9 miljoen en 11 miljoen gulden tegenover 11 miljoen in het voorafgaande jaar.

In het op 3 september uitgegeven halfjaarbericht schreef Furness nog: 'Wij handhaven de verwachting dat het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belasting zal stijgen (...) hierbij maken wij het voorbehoud dat het economisch en handelsklimaat niet verslechtert als gevolg van de Golfcrisis'. Een formulering die in het vorige week verschenen biedingsbericht van Pakhoed werd gehandhaafd.

In het derde kwartaal is vooral als gevolg van de gang van zaken in de maand september een tegenvallend resultaat behaald, stelt Furness nu. De resultaten in de sectoren cargadoors en stuwadoors bleven in september achter bij de verwachting, mede doordat enkele opdrachtgevers hun lijndiensten tijdelijk hebben gestaakt door de Golfcrisis.

Bij de rederij was er ook sprake van tegenvallers door hogere rentelasten, hogere bunkerprijzen en de aanhoudende daling van de dollarkoers. In de overige sectoren werd in het derde kwartaal een hoger resultaat behaald. De stijging was echter onvoldoende om de daling elders te compenseren. In de eerste helft van dit jaar behaalde Furness een resultaat na bedrijfsuitoefening van 8,3 miljoen tegen 7,6 miljoen in de eerste zes maanden van 1989. Traditioneel is het resultaat van Furness in het tweede halfjaar lager als gevolg van seizoensinvloeden, zo schrijft de directie.