EZ: beperking aftrek lijfrente is niet uitvoerbaar

DEN HAAG, 25 okt. Minister Andriessen (economische zaken) vindt de maatregelen om de fiscale aftrekbaarheid van lijfrentepremies te beperken 'niet uitvoerbaar'.

Het kabinet zal daarom morgen tijdens het wekelijkse kabinetsberaad opnieuw hierover praten. Dat zegt minister Andriessen vandaag in een vraaggesprek met deze krant.

Vorige week maandag besloten minister Kok en staatssecretaris Van Amelsvoort (financien) dat de fiscale aftrekbaarheid van lijfrentepremies met ingang van 1 januari 1991 wordt verlaagd van 17.000 naar 10.000 gulden per jaar. Voor meerjarige contracten die na 15 oktober zijn afgesloten geldt alleen over dit jaar nog de maximale aftrek van 17.000 gulden.

Voor mensen die aan de basisaftrek niet voldoende hebben om in combinatie met de ouderdomsverzekering AOW een adequate oudedagsuitkering op te bouwen, bijvoorbeeld als gevolg van een pensioenbreuk, biedt het ministerie van financien volgend jaar de mogelijkheid om meer af te trekken dan 10.000 gulden. 'Maar de regeling van Financien is niet uitvoerbaar', zegt Andriessen. 'Een woest ingewikkelde materie. En ik kom uit mijn huisje als het gaat om de betrouwbaarheid van de overheid en de uitvoerbaarheid van regelingen.'

Beide ministeries zijn er deze week niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over de technische aanpassingen die voor de ingreep nodig zijn. Andriessen stemt in met het bedrag van 10.000 gulden. Financien wil alle aangiften voor de inkomstenbelasting waarin een hogere lijfrente-aftrek voorkomt controleren op de eisen die aan een 'adequaat pensioen' mogen worden gesteld. Andriessen daarentegen wil een hogere fiscale aftrek dan 10.000 gulden op dit punt slechts steekproefsgewijs laten toetsen.

Het ministerie van financien wil nog niet reageren op de uitlatingen van Andriessen.

Pag.3: Vraaggesprek Andriessen

Pag.13: 'Stormloop op kapitaalverzekering'