Extra verlies van 35.000 a 45.000 banen; Philips snijdtdieper met harde saneringen

EINDHOVEN, 25 okt. Bij Philips moeten voor 1992 wereldwijd nog eens 35.000 tot 45.000 banen verdwijnen. Dat moet gebeuren door verbetering van de efficiency in alle bedrijfsonderdelen. Deze beslissing komt bovenop de saneringen in de divisies Componenten en Informatiesystemen die 10.000 banen kosten.

Philips-president J. D. Timmer heeft dat vanmorgen aangekondigd bij de presentatie van de resultaten over het derde kwartaal.

Verder zal bij Philips nog een onbekend aantal banen verdwijnen door het afstoten van activiteiten.

De Philips-top wil voor het einde van dit jaar beslissen welke bedrijfsonderdelen die niet renderend genoeg zijn, moeten worden verkocht of gesloten. Daarbij gaat het niet om hele divisies, zei Timmer, wel om 'kleinere en middelgrote activiteiten'.

Als gevolg van dat 'indringende' proces van 'portfolio-keuzes' zal de onderneming waarschijnlijk de 2,7 miljard gulden die het concern dit jaar dacht uit te trekken voor herstructureringen nog eens moeten verhogen. Daardoor zou het geschatte verlies over 1990 van 2 miljard gulden automatisch hoger uitkomen. Timmer zei dat hij het nemen van die verliezen makkelijk zou kunnen doorschuiven naar 1991, maar dat hij daaraan geen behoefte heeft.

De campagne om de efficiency te verbeteren zal volgens Timmer geen extra middelen vergen. Daarbij gaat het er om 'op veel plaatsen dingen beter en goedkoper te doen'. De diverse bedrijfsonderdelen zullen eventuele lasten moeten bekostigen uit hun normale budgetten, aldus Timmer.

Van de 2,7 miljard gulden voor herstructureringen die Philips had gereserveerd, is in het tweede kwartaal 2,25 miljard uitgegeven voor de sanering van de divisies Componenten en Informatiesystemen. Daardoor moest het concern in het derde kwartaal een verlies van 2,15 miljard gulden incasseren. Worden de herstructureringen buiten beschouwing gelaten, dan was het bedrijfsresultaat in het derde kwartaal 522 miljoen gulden, 70 miljoen minder dan vorig jaar. Zonder herstructureringen zou Philips over de eerste negen maanden een nettowinst van 143 miljoen gulden hebben geboekt.

Drs. H. H. A. Appelo, de financiele man in de Philips-Groepsraad, zei dat er sprake is van 'een zekere stabilisatie van het bedrijfsresultaat'. 'De resultaten zijn laag, veel te laag. Maar er is in het laatste kwartaal geen verdere verslechtering opgetreden', verklaarde Appelo.

Pag.13: Vervolg