Divisie te klein om zelfstandig te overleven; Gist-brocadesverkoopt farmatak aan Japanners

ROTTERDAM, 25 okt. Gist-brocades in Delft wil haar farmaceutische divisie verkopen aan het Japanse geneesmiddelenbedrijf Yamanouchi Pharmaceutical. Beide partijen verwachten tegen het eind van het jaar overeenstemming te bereiken.

De onderhandelingen tussen Gist en Yamanouchi zijn zover gevorderd dat vanochtend de bonden en ondernemingsraad 'overeenkomstig de wettelijke bepalingen' over de plannen zijn geinformeerd.

Gist-brocades beschouwt zijn farmaceutische divisie niet langer als kernactiviteit. De kosten van onderzoek in die sector zijn zo hoog dat het biotechnologische concern aansluiting bij een groter farmaceutisch bedrijf noodzakelijk vindt om de activiteiten in stand te houden. Gist klaagt bovendien al jaren over het in haar ogen te lage prijsniveau van geneesmiddelen. Vorig jaar stootte het bedrijf zijn 50 procents belang in de farmaceutische groothandel Brocacef af.

Voorzitter ing. C. N. Komen van de centrale ondernemingsraad van Gist-brocades noemt de plannen met de Farma-divisie nog onduidelijk. Formeel heet het dat Gist streeft naar vergaande samenwerking met de Japanners, met het oog op een mogelijke overdracht van de gehele divisie. Volgende week praat de COR nader met het Gist-bestuur. Overigens komt het plan volgens Komen niet echt als een verrassing. 'We kennen de problemen met de status van Farma binnen Gist; de divisie is te klein om zelfstandig door te gaan.'

Ook FNV-bestuurder Van Emmenes vindt afstoting van de Farma-divisie door Gist niet onlogisch. 'Gist komt in de farmaceutische wereld ergens op de zeventigste plaats. En ze doen niets aan innovatie. Met nieuwe, eigen produkten kun je nog hoge prijzen vragen, maar met produkten van anderen waar weinig aan is toegevoegd, zijn ze in een neerwaartse prijsspiraal terechtgekomen. Dat is niet vol te houden. Dan kan je nu beter voor een sterke partner kiezen, dan dat je straks gedwongen wordt.'

Overigens vraagt de vakbondsbestuurder zich af of 'de uitverkoop' bij Gist is begonnen, mede met het oog op de sluiting van een fabriek op de Bahama's en de verkoop van Brocacef vorig jaar, en de recente ontbinding van een joint venture met Shell. 'Als je ziet wat overblijft, wordt Gist steeds aantrekkelijker om over te nemen.' Speculaties over overneming door een concern als Unilever wijst Gist al jaren van de hand.

Yamanouchi heeft een omzet van ruim 1,6 miljard dollar. De Farma-divisie van Gist zet 240 miljoen gulden om en kende vorig jaar een bedrijfsresultaat van ongeveer 20 miljoen. Zij heeft ongeveer duizend mensen in dienst, van wie de helft in Nederland. Het hoofdkantoor van de divisie staat in Leiderdorp.

Volgens Gist-brocades is voor de farmaceutische divisie gezocht naar een grote partner buiten Europa. Behoud van de werkgelegenheid is daarvan de reden, aldus het bedrijf. Yamanouchi is nauwelijks actief in Europa, maar heeft wel plannen in die richting. Via Gist zou de onderneming onmiddellijk produktiefaciliteiten en verkoopkanalen kunnen verwerven. Omdat de produktenpakketten van beide ondernemingen elkaar bovendien niet overlappen, zouden in principe geen ontslagen hoeven vallen, aldus Gist. Bovendien hebben de Japanners de vereiste 'massa' om het benodigde farmaceutisch onderzoek te financieren. Ze investeren daarin jaarlijks 150 miljoen dollar.

Als Gist-brocades zijn Farma-divisie verkoopt, blijft het nog actief in de produktie van industriele enzymen en penicilline, ingredienten voor voedingsmiddelen (waaronder gist), en milieutechnologie. Het bedrijf, dat de laatste jaren kampt met tegenvallende resultaten, zette vorig jaar voor 1,85 miljard gulden om (exclusief Brocacef 1,59 miljard) en maakte 91,5 miljoen winst.

Verkoop van de Farma-divisie zou Gist de contanten kunnen opleveren die het nodig heeft om te investeren in de beoogde ontwikkeling van nieuwe produkten. Gist heeft geen plannen een bijzondere aandeelhoudersvergadering bijeen te roepen.