Dienstplicht ook korter voor 'paraten'

DEN HAAG, 25 okt. De dienstplicht wordt ook voor de lichtingen die het afgelopen jaar zijn opgekomen verkort van veertien naar twaalf maanden. Als eersten komen dienstplichtigen die regulier in februari afzwaaien daarvoor in aanmerking. De maatregel geldt voor tachtig procent van de dienstplichtigen. Twintig procent bekleedt een 'sleutelfunctie' en valt buiten de regeling.

Minister Ter Beek van defensie kwam hiermee gisteren tijdens overleg tegemoet aan de wens van vrijwel de gehele Tweede Kamer de verkorting van de diensttijd met 'terugwerkende kracht' te laten ingaan.

Dienstplichtigen die sleutelfuncties vervullen kunnen onmogelijk op korte termijn worden vervangen. Het gaat volgens Ter Beek onder andere om artsen, informatica-personeel, onderhouds- en verzorgingspersoneel en om dienstplichtigen die betrokken zijn bij de bewaking van vitale objecten (onder meer vliegvelden).

Om dienstplichtigen grotendeels vrijwillig in sleutelfuncties te houden zullen verzoekschriften moeten worden ingediend om eerder de dienst te verlaten. Niet alle dienstplichtigen zullen volgens Ter Beek vervroegd uit dienst willen, om uiteenlopende redenen.

Ter Beek zei om bedrijfsmatige redenen geen kans te zien de maatregel al te laten gelden voor de lichting die in december afzwaait. Die dienstplichtigen zijn al bezig met het geschikt maken van het materieel voor hun opvolgers.

Komende maandag komt de eerste lichting op die regulier twaalf maanden zal dienen. Lichtingen zullen voortaan iedere maand opkomen in plaats van iedere twee maanden, de opleidingstijd is met een maand verkort naar drie maanden waarna de dienstplichtige negen maanden paraat is.