Delors: compensatie voor getroffen boeren

BRUSSEL, 25 okt. De voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors, heeft de boeren in de Europese Gemeenschap die getroffen worden door de vermindering van de landbouwsubsidies in het vooruitzicht gesteld dat zij op enigerlei wijze zullen worden gecompenseerd.

'Met concrete voorstellen kunnen we echter niet voor de dag komen zolang de Uruguay-ronde niet achter de rug is', zo zei Delors.

Een woordvoerster van Landbouw zei vanmiddag dat minister Bukman het voorstel van Delors toejuicht als een mogelijkheid om uit de impasse in het overleg over vermindering van landbouwsubsidies te komen. Bukman vindt dat Nederlandse boeren ook voor compensatie in aanmerking moeten komen, aldus de woordvoerster.

Bij de compenserende maatregelen moet worden gedacht aan sociale maatregelen die de produktie niet stimuleren en niet voor overschotten zorgen, zoals steun voor braaklegging, extensivering van de produktie, vervroegd pensioen, milieubehoud en bosbouw.

Vooral Duitsland heeft zich fel verzet tegen het GATT-voorstel van de Europese Commissie, dat voorziet in het verminderen van de landbouwsteun met dertig procent over een periode van tien jaar. Morgen wordt in Luxemburg een laatste poging gedaan, wanneer zowel de ministers van landbouw als die van handel zullen proberen tot overeenstemming te komen.

Volgens Delors moet dat lukken, omdat het alternatief, namelijk dat de extra Europese topconferentie van zaterdag en zondag in Rome zich met de landbouwkwestie zou bezighouden. nauwelijks denkbaar is: 'Dat zou zeer onproduktief en absoluut desastreus zijn', aldus de Commissie-voorzitter.

Pag.14: Nieuw bod van de Amerikanen/ Weer vleesoorlog tussen VS en EG

Pag.9: Hoofdartikel