Daf ziet aanzienlijk verlies, markt verder verslechterd

ROTTERDAM, 25 okt. Vrachtwagenproducent DAF in Eindhoven rekent dit jaar op een aanzienlijk verlies. Tot voor kort ging het bedrijf, dat kampt met tegenvallende verkopen in zijn belangrijkste markt, Groot-Brittannie, nog uit van een kleine winst.

In de eerste helft van dit jaar leed DAF een verlies van 32,1 miljoen gulden. Op basis van een verbetering van het resultaat in het tweede kwartaal ging het Eindhovense bedrijf er in augustus nog vanuit dat in het tweede halfjaar compensatie voor dat verlies te kunnen vinden. De onderneming maakte vanochtend evenwel bekend dat sindsdien een duidelijke verslechtering zichtbaar is geworden. De directie schrijft die toe aan de groeiende economische onzekerheid als gevolg van de Golfcrisis.

Om het voorraadniveau verder terug te brengen, met name dat in Groot-Brittannie, neemt DAF aanvullende maatregelen om zijn produktie te verlagen. In januari voerde DAF al werktijdverkorting in. Met de betrokken Britse bonden wordt vandaag overlegd over verkorting van de werkweek met een dag tot het einde van dit jaar, om de produktie met zo'n 10 procent te verminderen. Deze maatregelen zullen er, aldus DAF, toe leiden dat eind 1990 een niet nader aangegeven 'aanvaardbaar' voorraadniveau ontstaat. Sluiting van fabrieken of ontslagen zijn niet aan de orde, aldus DAF.

Voor Nederland, waar DAF al stappen nam om de verkoop te stimuleren, kosten te drukken en de produktie enigszins te verminderen zijn volgens een woordvoerder geen extra maatregelen te verwachten. In Nederland geproduceerde wagens kunnen worden 'doorgeschoven' naar andere landen, maar de Britse voertuigen zijn daarvoor wegens hun rechtse stuur niet geschikt voor uitwisseling met andere Europese markten. DAF verkoopt circa 40 procent van zijn vracht- en bestelwagens in Groot-Brittannie.

De onderneming wijst erop dat de omvang van de Europese bedrijfswagenmarkt blijft krimpen, met uitzondering van Duitsland. De Britse markt voor bestelwagens was over de eerste negen maanden 20 procent kleiner dan in dezelfde periode vorig jaar. Voor bedrijfswagens boven de 3,5 ton daalde de vraag met meer dan 30 procent, terwijl de marktomvang in september bijna 40 procent lager was. Ook de marktomvang in Belgie, Frankrijk, Spanje en Zweden nam af.

DAF kon zijn aandeel in de sector boven 3,5 ton op de meeste belangrijke markten vergroten. In Nederland steeg het marktaandeel van 27,9 procent tot 29,9 procent, in Groot-Brittannie van 20,6 naar 22,4 procent, in Frankrijk van 5,9 naar 6,9 procent, in Oostenrijk van 6,7 naar 8,4 procent en in Spanje van 4,8 naar 5,7 procent.

Vorig jaar behaalde DAF op een omzet van ruim 5 miljard gulden nog 171 miljoen gulden winst. Het bedrijf verkocht zo'n 58.000 vracht- en bestelwagens.

De koers van DAF daalde vanochtend van 22 gulden tot 20,60 gulden.