CDA: relatie met Israel is nog bijzonder

TEL AVIV, 25 okt. Er is nog steeds sprake is van 'een bijzondere verhouding' tussen Nederland en Israel. Tot die conclusie komen CDA-fractieleider Brinkman en zijn partijgenoot Gualtherie van Weezel na gesprekken met poltieke leiders in Israel.

Tijdens een persconferentie in Tel-Aviv ter afsluiting van een zes-daags studiebezoek aan Israel zeiden ze dit op te maken uit de 'serieuze manier' waarop naar hen werd geluisterd en de tijd die voor hen op hoog niveau werd uitgetrokken.

Beide CDA-parlementariers werden ontvangen door eerste minister Jitschak Shamir, de minister van defensie Moshe Arens en de socialistische oppositieleiders Shimon Peres en Jitschak Rabin. 'Shamir en ook Rabin hebben positief en minzaam over de rol van Nederland in het gebeuren (in het Midden-Oosten, red.) gesproken', zei Gualtherie van Weezel. 'Dat viel ons erg op.'

Brinkman hechtte er groot belang aan dat eerste minister Shamir in een perscommunique zijn dank had uitgedrukt voor de steun van Nederland aan de emigratie van Russische joden.

In Jeruzalem hebben de Nederlanders afstand genomen van het Franse voorstel om een grote internationale vredesconferentie voor alle problemen in het Midden-Oosten te beleggen. Tijdens een gesprek met Palestijnse vertegenwoordigers in het American-colony hotel in Oost-Jeruzalem hebben zij bovendien de steun van de PLO aan Irak scherp bekritiseerd en het standpunt ingenomen dat de PLO zeker nu voor Israel geen aanvaardbare gesprekspartner kan zijn en er daarom gezocht moet worden naar 'zelfstandige Palestijnen' uit de bezette gebieden.

Zij drongen er bij eerste minister Shamir op aan niet met overleg met de Palestijnen te wachten tot na de oplossing van de crisis in de Perzische golf omdat dit naar hun oordeel tot een koppeling met het Palestijnse vraagstuk zou leiden. In dit verband is de CDA bezorgd over de verslechtering van de betrekkingen tussen Israel en de VS.

Brinkman heeft tegenover zijn Israelische gastheren de CDA-bezorgdheid over het geweld van 'beide kanten' in de Palestijnse kwestie uitgesproken en hen op het hart gedrukt dat de tijdsfactor, onder andere op het niveau van de wereldopinie niet in Israel's voordeel werkt.

Wegens de enorme bedragen die Israel moet opbrengen voor de opvang van de massa-immigratie uit de Sovjet-Unie vinden de CDA-parlementariers dat Israel geholpen moet worden door EG-landen.