Bouwmanifestatie wijst op vacatures

ROTTERDAM, 25 okt. Al vanaf de tweede klas van de lagere technische school (LTS) werken ze in hun vakanties voor schildersbedrijven. Harmen-Jan Jansen (16) en Raymond Knol (15), 4de jaars leerlingen aan een LTS uit Rijssen, verzekeren dat werkgevers staan te springen om 'vaklui' als zij. 'Wij kunnen meteen aan de slag.'

Er zit toekomst in de bouw. Dat was de boodschap van de manifestatie Jeugd en Bouw 2000 gisteren in Rotterdam. In totaal hadden zich ruim vierduizend jongeren aangemeld om zich te orienteren op opleidingen voor de bouw. Er was echter maar plaats voor 1.400 belangstellenden.

Harmen-Jan en Raymond lieten zien hoe een kozijn moet worden geschilderd. De deelnemers konden ook door een landmeter kijken of van nabij aanschouwen hoe een muurtje wordt gemetseld.

De stichting Jeugd en Bouw, waarin overheid (Volkshuisvesting), werkgevers en werknemers samenwerken, verwacht een tekort van ongeveer dertigduizend arbeidskrachten in de bouwnijverheid in 1995. Nu zijn er zeventienduizend vacatures, zo blijkt uit CBS-cijfers. Jaarlijks zouden er 2.600 vacatures bijkomen. Voorzitter P. S. D. van Ommen van Jeugd en Bouw spreekt van een verontrustend tekort aan geschoolde vakkrachten. Daardoor zouden sommige bedrijven nu al orders moeten laten lopen.

De FNV heeft boos gereageerd op de bekendmaking van deze cijfers. Volgens bestuurder J. van der Glas van de Bouw- en Houtbond FNV zijn bij de arbeidsbureaus lang niet zoveel vacatures te vinden als de zeventienduizend die het CBS meldt. Bovendien zouden ten minste vierduizend vacatures hiervan betrekking hebben op installatiebedrijven.

Het tekort aan arbeidskrachten komt doordat te weinig basisschoolleerlingen naar de LTS gaan, aldus Van Ommen die tevens directielid is van Dura-bouw in Rotterdam. Veel mensen hebben volgens hem een negatief en achterhaald beeld van werken in de bouw. De arbeidsomstandigheden zouden slecht zijn en de begeleiding minimaal. Van Ommen verzekert dat dit niet meer klopt. De bouw is volgens hem veranderd door betere begeleiding in 'serieuze' werkervaringsplaatsen, goede contacten met scholen en aandacht voor arbeidsomstandigheden.

Van Ommen was niet erg enthousiast over de bijdrage van minister-president Lubbers. De premier, die de manifestatie opende, liet doorschemeren dat de bouwsector de vakopleidingen van het leerlingwezen zelf moet bekostigen. Voor het volgend jaar heeft de overheid een bezuiniging van zeventig miljoen gulden op het leerlingwezen aangekondigd.

'De overheid is blut', sprak Lubbers tot het jonge publiek dat een oorverdovend fluitconcert aanhief. 'Daarom moet de samenleving er zelf de schouders onder zetten.' Voor F. van der Meulen, voorzitter van de Hout- en Bouwbond CNV, kwamen de woorden van Lubbers als 'een koude douche'. Hij vindt dat de bouwsector al een belangrijk deel van de kosten van de vakopleidingen voor zijn rekening neemt. Dadelijk wil de overheid helemaal niets meer betalen, aldus de verontwaardigde CNV-voorzitter.