Bondsdag: PDS mag geen fractie zijn; Regering in Moskouontkent bestaan van Sovjet-bedrijf Poetnik

BONN, 25 okt. De Duitse Bondsdag heeft gisteren besloten de PDS, de opvolgster van de communistische SED in de DDR, niet de gevraagde fractiestatus te geven maar slechts die van een 'groep'. Bovendien heeft de Duitse regering de socialistische SPD een onderzoek toegezegd naar de vermogens van de PDS en de vroeger met de SED samenwerkende 'blokpartijen'.

Met de afwijzing van het verzoek van de 24 PDS-leden die de Bondsdag sinds de Duitse eenwording (3 oktober) telt om als fractie te mogen optreden heeft een meerderheid van CDU/CSU, SPD en FDP een voorstel van het presidium gevolgd. Volgens het reglement van orde van de Bondsdag moet een groep voor erkenning als fractie tenminste over 34 leden (vijf procent) beschikken, een voorwaarde waaraan de PDS vermoedelijk na de aanstaande Bondsdagverkiezingen (2 december) evenmin zal kunnen voldoen.

De afwijzing houdt in dat de PDS in Bondsdagcommissies geen stemhebbende leden kan hebben, wel kan zij als groep wetsvoorstellen doen. Ook krijgt een groep minder financiele ondersteuning dan een fractie; voortaan ontvangt de PDS daarvoor maandelijks 213.158 mark plus 7726 mark per lid uit de staatskas.

Uit Moskou kwam het nieuws dat de Sovjet-regering geen firma Poetnik kent, waaraan de PDS de afgelopen weken via pas geopende tussenrekeningen in onder andere Oslo en Utrecht ruim honderd miljoen mark zou hebben willen overmaken wegens nog uitstaande SED-schulden. Dit meldt de Oostberlijnse krant Junge Welt op gezag van Andrej Tarasov, een medewerker van de Internationale afdeling voor de betrekkingen tussen de Russische communistische partij en de gewezen DDR.

Ook de inmiddels onvindbare Oostduitse tussenpersoon Kaufmann uit Halle, die in Utrecht en Oslo onlangs PDS-geld uit Oost-Berlijn van Poetnik-rekeningen zou hebben willen opnemen, is in Moskou onbekend. Het vroegere SED-blad Neues Deutschland meldt wel dat deze Kaufmann in Halle geregistreerd staat als vroeger betaald, thans honorair PDS-functionaris. In zijn huis, zegt de Duitse politie, zijn de afgelopen dagen bescheiden aangaande grote PDS-transacties via binnen- en buitenlandse Poetnik-rekeningen in beslag genomen. Maandag zou hij uit een onbekende plaats de PDS hebben gebeld met de mededeling dat hij nooit in Oslo is geweest om 70 miljoen mark in contanten van een Poetnik-rekening te halen.

Na de Sovjet-verklaring is in de Bondsrepubliek de verdenking sterker geworden dat de PDS financiele operaties heeft ondernomen om delen van haar partijvermogen tijdig buiten de controle te brengen van de commissie die de rechtmatigheid van vermogens van vroegere DDR-partijen onderzoekt en de Treuhand-organisatie die deze vermogens tijdelijk beheert. De Berlijnse justitie blijft erbij dat de politie vorige week donderdagavond genoeg aanleiding had om, nadat haar bij een onderzoek van een PDS-rekening bij de Berlijnse Handelsbank van zulke operaties was gebleken, zonder bevel tot huiszoeking het partijkantoor uit te kammen. De Treuhand, bij wie de PDS en vroegere blokpartijen transacties boven 10.000 mark vooraf moeten melden, wist niets van een PDS-rekening bij de Handelsbank van circa 200 miljoen.

De PDS, wier vermogen op tientallen miljarden mark wordt geschat (inclusief gebouwen, grond, hotels/pensions, uitgeverijen, buitenlandse bedrijven) ontkent zulke bedoelingen (gehad) te hebben. Zij omschreef Kaufmann begin deze week als iemand met een volmacht voor de rekeningen van Poetnik, via welke een oude SED-schuld aan de Sovjet-Unie werd voldaan. De partij wijst erop dat zij de afgelopen maanden al ongevraagd schenkingen heeft gedaan, bijvoorbeeld drie miljard aan de staatskas en een kwart miljard aan de Oostberlijnse Humboldt-universiteit.

Het kapitaal van vroegere Oostduitse partijen als de Ost-CDU en de liberale LDPD, die zijn opgegaan in de CDU en de FDP, is door deze laatste partijen niet gebruikt. Dat zal ook niet gebeuren voor de rechtmatigheid van zulk kapitaal is onderzocht, zeiden hun vertegenwoordigers in de Bondsdag gisteren. De fracties van CDU en FDP beloofden de SPD dat zij nog voor de Bondsdagverkiezingen een balans zullen presenteren van de vermogens van de Ost-CDU en de LDPD.

    • J. M. Bik