Balkantop in teken van dialoog

TIRANA, 25 okt. Op de ministersconferentie van de Balkanlanden zijn gisteren in Tirana voorstellen gelanceerd voor de vorming van permanente overlegorganen.

De Albanese president Alia opende de conferentie van de ministers van buitenlandse zaken van Albanie, Joegoslavie, Roemenie, Bulgarije, Griekenland en Turkije met een oproep 'de rancunes en de spanningen' te boven te komen. De Balkan, zei hij, is het toneel van 'onopgeloste problemen' en van 'een kwetsbare en delicate' veiligheidssituatie.

De Roemeense minister Nastase stelde de vorming voor van een regionale afdeling van de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Hij stelde ook een topconferentie voor van de staats- en regeringsleiders en de stichting van een gezamenlijk 'instituut voor etnische geschiedenis' dat wetenschappelijk onderzoek moet verrichten naar de vele etnische conflicten. Verder werden voorstellen gelanceerd voor de vorming van een permanent secretariaat en voor de coordinatie van gezamenlijke initiatieven op fora als de CVSE.

De ministers vermeden gisteren de etnische conflicten. De enige kritiek kwam van de kant van de Griekse minister Andonis Samaras. Hij vroeg zich af 'of een land werkelijk als vrij kan worden beschouwd als een burger er zijn godsdienst niet vrij kan belijden'. De opmerking was duidelijk bedoeld als kritiek op het atheistische Albanie. (AFP, Reuter)