Weekstaat der Nederlandsche Bank Ruime liquiditeit opgeldmarkt

AMSTERDAM, 24 okt. Diverse rijksuitkeringen en de besparing op het contingent leidden afgelopen verslagweek tot een ruime liquiditeit op de Nederlandse geldmarkt. De besparing op het contingent bedroeg afgelopen maandag 6 procentpunten. De gezamenlijke banken hadden 91 procent van het contingent verbruikt terwijl 97 procent van de periode was verstreken. Dit resulteerde in een additionele liquiditeit van in principe fl.5,2 miljard. Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat de gezamenlijke banken in de regel niet hun gehele contingentsruimte verbruiken.

Het verbruik bedraagt gemiddeld zo'n 95 a 96 procent van het totaal. Behalve de besparing op het contingent beschikte de geldmarkt bij tekorten van gemiddeld fl.8,7 miljard ook over het dagelijkse contingent van fl.4 miljard en een speciale belening ter grootte van fl.4,97 miljard. Ten gevolge van de ruime liquiditeitssituatie op de geldmarkt daalde de daggeldrente afgelopen vrijdag tot onder de voorschotrente van 7,75 procent. Afgelopen maandag werd de officiele call (daggeldrente) verlaagd van 7,5 naar 7 procent. Gisteren steunde de Nederlandsche Bank de geldmarkt met een nieuwe speciale belening ter grootte van fl.80 miljoen. De toewijzing bedroeg 100 procent. Hieruit blijkt de geringe belangstelling voor de belening. De geldmarkt wordt door de banken voldoende ruim geacht om het tot 26 oktober, het einde van het contingent, met een zeer kleine speciale belening te kunnen stellen. Het feit dat gisteren de daggeldrente net onder het tarief van de nieuwe belening van 8 procent bleef steken is hierbij illustratief.

Feitelijk was er geen behoefte aan een belening, maar door het openstellen van de inschrijving wilde de Nederlandsche Bank iedere frictie in de geldmarkt vermijden. Gisteren werd de officiele call weer verhoogd naar het niveau van vorige week, namelijk 7,5 procent.

De tarieven voor de langere perioden op de Nederlandse geldmarkt vertoonden afgelopen verslagweek enige daling. Naast de relatief ruime geldmarkt, welke met name de kortere geldmarktrentes enigszins onder druk zette, speelde de lagere olieprijs een rol van betekenis. De lagere olie, een gevolg van enige ontspanning in de Golf, leidde tot lagere rentetarieven. Voor driemaands interbancair geld moest gisteren zo'n 8,44 procent worden betaald, terwijl dit een week geleden 8,50 procent bedroeg. De daling in het korte eind van de markt bedroeg bijna 1/8 procent ten opzichte van een week geleden.

Op vrijdag gaat een nieuwe contingentsperiode in. Deze loopt tot 25 januari 1991. De gemiddelde steun per dag bedraagt onveranderd fl.4 miljard. Vrijdag zal tevens een nieuwe kasreserve worden ingesteld ter grootte van fl.7,3. De nieuwe kasreserveperiode loopt tot 21 november. Bron: NMB Postbank Groep