Wallage wil harde aanpak spijbelaars

ROTTERDAM, 24 okt. Staatssecretaris Wallage (onderwijs) wil de leerplichtwet wijzigen om scholen meer mogelijkheden te geven spijbelen en verzuim krachtig aan te pakken. Leerplichtambtenaren zouden zich dan kunnen concentreren op de echte probleemgevallen: leerlingen die van hun ouders in het geheel niet naar school mogen of die zelf niet meer willen.

Wallage zal de wetswijziging binnenkort aan het parlement voorleggen. De staatssecretaris zei dat gisteren op een congres van de Landelijke vereniging van leerplichtambtenaren. Hij verwacht dat een beter toezicht op de leerplicht het aantal leerlingen zal verminderen dat zonder diploma het onderwijs verlaat.

Volgens Wallage is het veelvuldig schoolverzuim een belangrijke oorzaak van dit probleem. Jaarlijks verlaten 24.000 leerlingen de school reeds in de eerste fase van het voortgezet onderwijs. Ook samenwerking tussen scholen en welzijnsinstellingen kan aan vermindering van het probleem bijdragen, evenals de invoering van de basisvorming.

Wallage wil harder gaan optreden tegen ouders die hun kinderen thuis houden, bijvoorbeeld om in het huishouden te helpen of omdat zij vinden dat meisjes geen onderwijs hoeven te volgen. De staatssecretaris wil daarbij desnoods justitie inschakelen. Justitie zou kunnen helpen om leerlingen tussen de twaalf en vijftien jaar aan te pakken. Deze jongeren moeten op hun verplichtingen worden aangesproken, meent Wallage, evenals hun ouders. Hij erkende dat dit laatste vaak moeilijk is, omdat veel leerlingen zich feitelijk aan de ouderlijke macht hebben onttrokken.

Voor leerlingen die er grote moeite mee hebben de hele week onderwijs te volgen, zou het mogelijk moeten worden om ook als ze nog leerplichtig zijn werken en leren te combineren. Wallage wil de gemeenten daar enige armslag voor geven, zo kondigde hij aan.