Vertraging in plannen met schoolverlater

DEN HAAG, 24 okt. De uitvoering van het plan schoolverlaters van 18 tot 21 jaar een baan te garanderen in het kader van het Jeugdwerkgarantieplan (JWG) zal op zijn vroegst op 1 april volgend jaar beginnen. Die ingangsdatum geldt ook voor het plan de uitkering van schoolverlaters tussen 21 en 27 jaar in het eerste half jaar van werkloosheid te verlagen tot het niveau van een studiebeurs. De datum van 1 januari aanstaande is niet haalbaar. Dat bleek gisteren tijdens overleg tussen de Tweede Kamer en staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken en werkgelegenheid).

De coalitiepartijen CDA en PvdA drongen er bij Ter Veld op aan de (te verlagen) jongerenuitkeringen te koppelen aan de lonen in het bedrijfsleven. Dit betekent dat deze uitkeringen meestijgen met de welvaartsontwikkeling en niet slechts met de prijzen, zoals met de studiebeurzen het geval is. Ter Veld zal de wens van de coalitiepartners aan het kabinet voorleggen. D66 en Groen Links wezen een verlaging van de uitkeringen van 21- tot 27-jarigen af, zolang er voor die groep geen garantie op een baan is.

Ter Veld gaf in het mondelinge overleg aan dat de Jeugdwerkgarantiewet, die nog door de Tweede Kamer moet worden behandeld, tegelijk met de inkomensmaatregelen zal ingaan. Dit betekent dat ook de verlaging van de uitkeringen met 300 tot 400 gulden per maand wordt vertraagd.

De Kamer kon zich overigens vinden in de 'sluitende aanpak' van Ter Veld. Deze aanpak komt er op neer dat werkloze jongeren na een half jaar scholing of werkervaring krijgen aangeboden. De regeling zal eerst gaan gelden voor jongeren van 18 tot 21 jaar. Later zal ook de groep 21- tot 27-jarigen geleidelijk onder de regeling vallen. Zolang schoolverlaters van 21 tot 27 jaar geen werkervaringsplaats of scholing kan worden aangeboden, hebben zij na zes maanden werkloosheid recht op een hogere bijstandsuitkering.

Ter Veld zal haar wetsvoorstel op enkele punten wijzigen. Jongeren die door omstandigheden, bijvoorbeeld door uithuisplaatsing, niet thuis kunnen wonen, krijgen recht op een uitkering voor uitwonenden. De staatssecretaris overweegt een strafkorting voor jongeren die een gegarandeerde baan weigeren.