Verlies dreigt voor vele honderden bollentelers

ROTTERDAM, 24 okt. Het Produktschap voor Siergewassen vreest dat vele honderden bloembollentelers schade oplopen door financiele problemen bij het exportbemiddelingsbureau ABM in Lisse.

Een verzoek aan de rechtbank in Haarlem om ABM failliet te verklaren, is aangehouden. Het Produktschap vindt dat onaanvaardbaar en probeert vandaag een duidelijke uitspraak van de rechtbank te krijgen. Het schap wil dat een bewindvoerder wordt aangesteld die garanties afgeeft dat toeleveranciers van ABM hun geld krijgen.

ABM is een van de grotere bemiddelaars in de export van bloembollen. Telers leveren zo'n bureau hun bloembollen en krijgen daarvoor in twee fasen betaald. ABM dient op 1 november de resterende 40 procent te betalen van leveringen ter waarde van vele tientallen miljoen guldens die zij in september deden, aldus het schap.

Hoewel het bemiddelingsbureau nog niet in gebreke is gebleven, voorziet C. Kuijvenhoven, secretaris van het Produktschap, dat de bloembollenleveranciers een deel van hun vordering kunnen vergeten. Om in zijn directe financiele behoeften te kunnen voorzien, heeft ABM een geldschieter schuldbekentenissen afgegeven ter grootte van enkele miljoenen. Die financier kan als eerste een claim leggen op geld van bollenkopers dat via het bemiddelingsbureau zou moeten worden doorgespeeld naar de telers.

Volgens het Produktschap voor Siergewassen verkeren de telers niet alleen in grote onzekerheid over hun vorderingen, maar vragen zij zich ook af of ze ABM de lelie- en dahliabollen nog moeten leveren die nu uit de grond komen en waarvoor betaling in januari zou moeten geschieden.

ABM zou in problemen zijn gekomen door de slechte gang van zaken bij nevenactiviteiten, aldus het schap. Het bedrijf was niet voor toelichting bereikbaar.