'Universiteit niet besturen zonder raden'

ROTTERDAM, 24 okt. De Landelijke Studentenvakbond en het Interuniversitair Studenten Overleg zijn 'geschokt' door het voorstel de universiteitsraden af te schaffen, de colleges van bestuur meer bevoegdheden te geven en de status van faculteitsraden te verlagen tot die van adviesraden.

De voorzitters van vijf wetenschappelijke en adviesorganisaties hebben deze wijziging van het universitaire bestuur op persoonlijke titel voorgesteld aan minister Ritzen (onderwijs). Het voorstel is hun bijdrage aan een discussie over de bestuursstructuur in het hoger onderwijs die volgende week wordt gehouden. De studentenbonden LSVb en ISO hebben laten weten niet te willen praten over de opheffing van de universiteitsraden.

Volgens LSVb-voorzitter R. Giesberts proberen de voorzitters van de vijf organisaties waaronder de Koninklijke Akademie van Wetenschappen en TNO de jaren vijftig te laten terugkeren aan de universiteiten. 'Kennelijk verwachten ze bij deze minister gehoor te vinden voor hun regenteske opvattingen.'

Giesberts wijst erop dat studenten in de voorstellen elke zeggenschap verliezen. 'Als er wordt geklaagd over de geringe bestuurlijke slagkracht moet de oorzaak worden gezocht in de bureaucratische cultuur van de universiteit. Als je eerlijk bent, moet je toegeven dat de inbreng van onder anderen de studenten de kwaliteit van de besluitvorming juist heeft verbeterd.'

Net als de LSVb vindt het ISO dat naarmate de universiteiten, hogescholen en faculteiten autonomer worden, het belang van democratisch samengestelde bestuursraden toeneemt. Het ISO noemt het 'ronduit ondemocratisch' als de rol van de student zou worden beperkt tot die van 'onderwijsconsument'.