'Opknappen speeltuin belangrijke bijdrage aan socialevernieuwing'

DEN HAAG, 24 okt. Voor het opknappen van speeltuinen, waarvan 250.000 kinderen bijna dagelijks gebruik maken, is 80 tot 120 miljoen gulden nodig. Bij het bouwen van nieuwe wijken moeten architecten meer rekening houden met speelplaatsen voor kinderen.

Dat zijn volgens directeur R. Oosterbaan van de landelijke organisatie voor speeltuinwerk en jeugdrecreatie NUSO enkele maatregelen die moeten worden genomen om de woonomgeving voor kinderen aantrekkelijker te maken.

De ongeveer duizend speeltuinen in Nederland en de 40.000 vrijwilligers die daar werken, kunnen volgens Oosterbaan een belangrijke rol spelen bij de sociale vernieuwing. 'Zo'n speeltuin is een centraal aanspreekpunt in een wijk. Je kunt er bijvoorbeeld kinderopvang regelen en activiteiten voor ouderen organiseren. De speeltuin kan ook een functie vervullen bij het veiliger maken van een buurt. Er zijn nogal wat aanknopingspunten met de sociale vernieuwing die het kabinet nastreeft.'

Allereerst hebben de bestaande speeltuinen een opknapbeurt nodig, vindt Oosterbaan, bij wiens organisatie 900 speeltuinverenigingen zijn aangesloten. Uit recent onderzoek naar de staat waarin speeltuinen verkeren blijkt dat 64 procent daarvan toe is aan renovatie. 'Dat wil niet zeggen dat ze onveilig zijn', onderstreept Oosterbaan. 'Het bewijs daarvan is dat de ongevallenpremies die de speeltuinen moeten betalen jarenlang niet omhoog zijn gegaan. Een feit is dat speeltoestellen na een aantal jaren moeten worden vervangen. Het duurt meestal te lang voordat dat gebeurt. Als een gemeente een vuilnisauto aanschaft, wordt er rekening mee gehouden dat er binnen een aantal jaren een nieuwe moet komen. Dat zou ook moeten gelden voor speeltoestellen.'

Het geld dat nodig is om speeltuinen op te knappen, hoeft niet geheel door de overheid te worden betaald. 'Het zou te gemakkelijk zijn om alleen de overheid aan te spreken', zegt Oosterbaan. Er kan ook uit bijzondere fondsen worden geput, zoals het Nationaal Jeugdfonds (Jantje Beton) en de stichting Kinderpostzegels. Sponsoring kan volgens hem ook een belangrijke financieringsbron zijn. Momenteel voert de speeltuinorganisatie daarover besprekingen met een aantal bedrijven. Oosterbaan: 'Er is een tijd geweest dat je in het welzijnswerk niet over sponsoring mocht praten, maar dat is gelukkig verleden tijd'.

Samen met het ministerie van WVC en de Grontmij wijdt Oosterbaans speeltuinorganisatie op 8 november een congres aan de rol die architecten kunnen spelen in het creeren van een betere woonomgeving voor kinderen.