Onenigheid over uitbreiding Schiphol

ROTTERDAM, 24 okt. Binnen de projectgroep die het 'Plan van Aanpak' voorbereidt voor uitbreiding van de luchthaven Schiphol bestaat verdeeldheid over de manier waarop die uitbreiding moet gebeuren en over de kosten daarvan.

De opstellers van het Plan van Aanpak dat eind vorige week uitlekte, gaan uit van een passagierstoename tot 50 miljoen in het jaar 2015. Om die toename te verwerken zou Schiphol moeten worden uitgebreid. Daarmee zou volgens het Plan van Aanpak 34 miljard gulden zijn gemoeid.

Nu verwerkt Schiphol ongeveer 16 miljoen passagiers per jaar. De luchthaven voert al onderdelen van haar eigen 'Masterplan' uit dat voorziet in een passagierstoename tot 30 miljoen passagiers in 2003.

In het Plan van Aanpak wordt de aanleg van een vijfde landingsbaan als mogelijkheid geopperd. Maar de luchthaven denkt zelf met de vier bestaande banen de verwachte passagierstoename tot 2015 aan te kunnen. 'Alleen zouden omgevingsfactoren zoals geluidsoverlast reden kunnen zijn een vijfde baan aan te leggen', aldus de woordvoerder van Schiphol.

De projectgroep, waarin naast de luchthaven vertegenwoordigers van de ministeries van verkeer en waterstaat, economische zaken, VROM, de gemeenten Amsterdam, Haarlemmermeer en de provincie Noord-Holland zitting hebben, voert ook nog discussies over de financiele haalbaarheid van de plannen. Schiphol noemt het bedrag van 34 miljard gulden 'niet reeel'. Nu voorziet het plan bijvoorbeeld in een bijdrage van 57 procent van de totale investeringen door de particuliere sector, maar het is niet duidelijk of daarvoor in die sector wel animo is.