Nederland stuurt geen F-16 bommenwerpers naar het Golfgebied

DEN HAAG, 24 okt. Nederland stuurt geen F-16 jachtbommenwerpers naar het Golfgebied. Uit een brief die de ministers Van den Broek (buitenlandse zaken) en Ter Beek (defensie) vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd, blijkt dat er geen behoefte is aan een Nederlandse bijdrage aan de controle op de naleving van het luchtembargo tegen Irak.

Ter Beek en Van den Broek hebben vanaf 18 september geprobeerd om een squadron van 18 Nederlandse F-16's ergens in het Golfgebied te stationeren, maar die pogingen zijn op niets uitgelopen, zo blijkt uit de brief. 'De betrokken landen achten zich onder de huidige omstandigheden in staat met nationale middelen de controle van het eigen luchtruim te waarborgen', aldus beide bewindslieden.

De Nederlandse regering toonde zich op 18 september op de bijzondere ministeriele bijeenkomst van de Westeuropese Unie (WEU) bereid om een F-16 squadron naar het gebied te sturen. Het kabinet wilde met daarmee verdere druk uitoefenen op Irak om zich uit het bezette Koeweit terug te trekken. De maatregel moest ook bevorderen dat in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een resolutie over het luchtembargo werd aangenomen. Deze 'resolutie 670' werd op 25 september aanvaard.

De voorkeur van het kabinet ging uit naar stationering van de F-16's in Turkije, maar dat land weigerde het Nederlandse aanbod vrijwel direct. Als oorzaak voor die weigering noemde premier Lubbers het aanbod van West-Duitsland aan Turkije om jachtbommenwerpers te stationeren. Lubbers noemde die uitspraak enkele dagen later 'niet gelukkig', omdat minister Van den Broek in New York bij de Verenigde Naties verscheidene landen in het Golf-gebied, waaronder Turkije, polste om de 18 F-16's alsnog te ontvangen. Van den Broek liet vanuit New York weten dat gesprekken over stationering 'met kracht' zouden worden voortgezet.

De VVD-fractie in de Tweede Kamer vond dat de reactie van Lubbers op pijnlijke wijze de slordigheid demonstreerde waarmee Nederland had gehandeld. De PvdA drong er bij het kabinet op aan niet met F-16's te gaan leuren in het Golf-gebied.

In hun brief aan de Kamer stellen Ter Beek en Van den Broek dat het aanbod om F-16's te sturen 'evenwel gehandhaafd blijft voor het geval alsnog behoefte zou blijken te bestaan aan een concrete Nederlandse bijdrage'.