Mr. P. J. H. M. Brouns

Mr. P. J. H. M. Brouns (39) is met ingang van 1 november benoemd tot rechter in de arrondissementsrechtbank in Arnhem. Momenteel is hij wetenschappelijk medewerker aan de Rijksuniversiteit Groningen.