M. J. D. Jansen

M. J. D. Jansen, burgemeester van Krimpen aan den IJssel, wordt de nieuwe voorzitter van D66. Jansen is de enige kandidaat om op 3 november op de algemene ledenvergadering van D66 te worden gekozen tot opvolger van de huidige voorzitter M. Jager. Jager is twee jaar voorzitter geweest. Jansen (47) was lange tijd lid van de gemeenteraad in Rotterdam. Hij kwam in 1979 in de gemeenteraad en werd in 1982 wethouder. Beleidsterreinen die hij daarbij onder zijn hoede had waren onder andere milieu, openbaar groen, sport en recreatie. In november 1988 werd Jansen burgemeester van Krimpen aan den IJssel.