'Licht' en 'Medische Systemen' gesaneerd; Nieuwereorganisaties bij twee divisies van Philips

EINDHOVEN, 24 okt. De Philips-divisies Licht en Medische Systemen samen vorig jaar goed voor bijna een vijfde van de concernomzet, ruim eenderde van het bedrijfsresultaat, 51.000 werknemers gaan reorganiseren.

Doel is verhoging van de omzet per werknemer en verbetering van de winstgevendheid. Functionarissen binnen de divisies verwachten dat het personeelsbestand binnen anderhalf jaar met zeker tien procent zal afnemen.

De divisie Medische Systemen, na General Electric en Siemens de grootste fabrikant ter wereld van medische systemen, baseert zich bij de reorganisatie op aanbevelingen van het organisatieadviesbureau Horringa en De Koning. De divisie Licht, 's werelds grootste lampenfabrikant, wordt bijgestaan door Philips-adviseurs, die eerder de reorganisaties bij de divisie Consumentenelektronica hebben begeleid.

Een woordvoerder van Philips bevestigt dat in beide divisies voorbereidingen worden getroffen voor herstructurering. Maar hangende de besluitvorming kan hij geen nadere mededelingen doen. Ramingen van personele consequenties noemt hij 'voorbarig'.

De reorganisaties bij de divisies Licht en Medische Systemen beperken zich in eerste instantie tot vorming van een nieuw topmanagement en aanpassing van de bedrijfsstructuur. In de divisie Licht wordt het aantal regiodirecteuren teruggebracht van twintig tot drie, wat de samenhang en overzichtelijkheid moet bevorderen. Verder is het aantal bedrijfseenheden verminderd van vier tot drie door de onderdelen die zich bezighouden met lampen voor consumenten en voor professionele gebruikers samen te voegen. In het verleden liepen die onderdelen elkaar nogal eens voor de voeten. Op deelterreinen beconcurreerden ze elkaar.

In de divisie Medische Systemen is een nieuw 'executive committee' geformeerd van vijf mensen, terwijl het aantal bedrijfseenheden is teruggebracht. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn gekoppeld, zodat leidinggevenden zich niet meer achter anderen kunnen verschuilen of de schuld van falen kunnen doorschuiven, een veel voorkomende Philips-praktijk.

De verdere uitwerking van de reorganisaties moet op korte termijn per bedrijfsonderdeel en per vestiging gestalte krijgen. C. A. M. Beerepoot, voorzitter van de ondernemingsraad Licht, verwacht half november verdere aankondigingen. Ook S. W. Braaksma, secretaris van de ondernemingsraad Medische Systemen, rekent nog dit jaar op meer duidelijkheid. Hij juicht toe dat 'het eenvoudig koopmanschap' binnen de divisie in ere wordt hersteld.

Het adviesbureau Horringa en De Koning vindt dat de reorganisatie van de divisie Medische Systemen, die twee jaar geleden in gang is gezet na de mislukte fusie met het Britse Picker International, halverwege is blijven steken. Het bureau komt tot de conclusie dat de divisie zelfstandig levensvatbaar is, maar zich niet het huidige niveau van ontwikkelingskosten kan permitteren. Daarom wordt gepleit voor verdere samenwerking op deelterreinen. Vorig jaar heeft de divisie al samen met Hitachi in de Verenigde Staten een fabriek voor zogeheten CT-scanners opgezet.

De divisie Licht is nog altijd het meest winstgevende bedrijfsonderdeel van Philips, maar in 1989 is het bedrijfsresultaat voor het eerst sinds jaren gedaald: van 777 tot 763 miljoen gulden bij een omzet van 7,5 miljard gulden. In het eerste halfjaar van 1990 liep het bedrijfsresultaat verder terug: van 405 tot 327 miljoen gulden. Door daling van de dollarkoers en een achterblijvende markt zakte de omzet met 6 procent tot 3,5 miljard gulden. De reorganisatie bij Licht dient om de winstgevendheid te herwinnen, voordat het bedrijfsonderdeel echt in de problemen komt.

De divisie Medische Systemen heeft zich de afgelopen jaren geleidelijk hersteld van de mislukte fusie met Picker. In 1988 werd circa 50 miljoen gulden verlies geleden, vorig jaar werd een bescheiden winst geboekt bij een omzet van 3,1 miljard gulden. Ook dit jaar verwacht de divisie weer een verbetering van de resultaten. Maar het rendement is nog altijd laag. De nieuwe reorganisatie moet het herstel versnellen.

De herstructureringen bij de divisies Licht en Medische Systemen tonen aan dat Philips' pogingen om de winstgevendheid te verhogen zich niet beperken tot het snijden in verliesgevende bedrijfsonderdelen. De afgelopen maanden heeft het concern aangekondigd dat in de noodlijdende divisies Componenten en Informatiesystemen 9.000 banen zullen worden geschapt.

    • Dick Wittenberg