Kamer wil lasten voor kleinbedrijf verlichten

DEN HAAG, 24 okt. Een kamermeerderheid van PvdA, CDA, en D66 wil dat het kabinet de administratieve lastendruk bij het midden- en kleinbedrijf (MKB) vermindert. Dat bleek vanmorgen bij de begrotingsbehandeling van Economische Zaken.

De kosten van de administratieve lastendruk voor het MKB worden door onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen op bijna 7 miljard gulden per jaar geschat. Het gaat om administratieve handelingen die ondernemers wettelijk verplicht zijn uit te voeren bij belastingen, sociale premies en subsidies.

Ter Veer (D66) pleitte ervoor om de zogenoemde afdrachtsperiode te verlengen. Ondernemers hoeven dan minder vaak hun belastingen af te dragen aan de belastingdienst. Volgens M. Smits (CDA) moet er 'een concreet actieplan komen met een duidelijk tijdschema dat jaarlijks wordt geevalueerd'. T. Witteveen-Hevinga (PvdA) dat Andriessen met 'duidelijke en constructieve voorstellen voor oplossingen richting Tweede Kamer moet komen'.

De behandeling van de begroting van economische zaken vindt gefaseerd plaats. Vandaag en morgen komen het MKB en het economische klimaat aan de orde. Energie, buitenlandse handel en de EZ-nota 'Economie met open grenzen' worden in zogenaamde uitgebreide commissie-vergaderingen besproken.

De Tweede Kamer toonde zich bezorgt over de huidige conjunctuur en vroeg aan minister Andriessen wat de gevolgen zijn voor de tussenbalans, die in maart volgend jaar moet worden opgemaakt. De minister antwoordt morgen.

De VVD-woordvoerder Van Erp had kritiek op het kabinetsbesluit om 150 miljoen gulden te bezuinigen op het leerlingwezen. Het MKB wordt volgens hem hierdoor onevenredig zwaar getroffen. Hij wees erop dat ondanks de hoge werkloosheid er bijna 150.000 niet vervulde vacatures zijn en 'wij moeten er rekening mee houden dat het personeelsprobleem in de toekomst nog groter zal worden.'

In de strijd tegen de hoge werkloosheid wil T. Witteveen-Hevinga (PvdA) arbeidsintensieve diensten onderbrengen in het lage BTW-tarief; een oud idee haar partijgenoten Kombrink en Vermeend en het KNOV. Deze maatregel creert volgens haar extra arbeidsplaatsen (met name voor de laaggeschoolden), het gaat zwart werk tegen, en is een stimulans voor herintredende vrouwen. 'Maar uitvoering moet en kan alleen in Europees verband plaats vinden', aldus Witteveen-Hevinga.

Volgens haar fractiegenoot Lonink profiteert de Nederlandse economie relatief sterk van het EG'92. Hij heeft aan minister Andriessen gevraagd of het omgekeerde ook waar is. 'Treft een daling van de wereldhandel Nederland zwaarder dan de overige landen', vroeg hij zich af.

P. Rosenmoller (Groen Links) had felle kritiek op de relatie tussen Economische Zaken en het bedrijfsleven. Deze relatie heeft volgens hem tot gevolg dat 'de harde boodschap over de meer dan noodzakelijke milieumaatregelen die aan het bedrijfsleven moet worden overgebracht ontbreekt.'