Estland richt grens op met rest van de Sovjet-Unie

ROTTERDAM, 24 okt. Het parlement van Estland, een van de kleinste republieken van de Sovjet-Unie, heeft besloten een grenscontrole in te voeren met de rest van het Sovjet-imperium.

Onder luide protesten van de Russische minderheid in Estland heeft het parlement daartoe een wet goedgekeurd. Overigens zijn al 28 grensposten bemand en 74 douanbeambten opgeleid.

Een voorstel om ook paspoortcontrole en migratiecontrole in te voeren, haalde het niet in het parlement. De vrees voor gewelddadige demonstraties van de Russische minderheid was daarvoor te groot.

De wet die nu is aangenomen voorziet in de aanstelling van in totaal duizend douanebeambten die worden belast met de controle van het vrachtverkeer. Ook wordt het hun taak de export te voorkomen van harde valuta, edelmetalen en produkten die Estland zelf hard nodig heeft. Formeel is Estland in het kader van de commando-economie aan de export van bepaalde produkten gehouden.

Met de aanneming van deze wet gaat Estland van alle republieken in de Sovjet-Unie, die streven naar soevereiniteit, het verst. Gisteren toonden Estse douanebeambten op de televisie trots de nieuwe epauletten op hun uniform.

Het aan de Oostzee gelegen Estland, de meest noordelijke van de drie Baltische republieken, wordt begrensd door Rusland, de grootste republiek van de Sovjet-Unie, en het zuidelijk gelegen Letland, dat overigens van plan is vergelijkbare grenscontroles in te stellen. Met zowel Rusland en Letland als met de stad Leningrad zijn afspraken gemaakt over grenscontrole.

Estland verhoogde met ingang van 15 oktober eigenmachtig zijn prijzen voor vlees (240 procent), melk (270 procent), meel en brood. Zonder grenscontrole vrezen de nabije regio's, die hun prijzen niet hebben verhoogd, dat de Esten hun winkels zullen leegkopen, wat nu al gebeurt in het nabijgelegen Leningrad tot grote woede van de plaatselijke bevolking. Het liberale gemeentebestuur van Leningrad dreigde daarop met een rantsoeneringssysteem waarvan de Esten zijn uitgesloten. De Esten op hun beurt dreigden toen hun centraal verplichte leveranties aan Leningrad stop te zetten.