DSM Limburg stoot diensten af

ROTTERDAM, 24 okt. DSM bereidt een ingrijpende reorganisatie voor in Limburg. Het chemieconcern wil een aantal diensten overhevelen naar particuliere bedrijven, al dan niet inclusief de betrokken werknemers. De werkgelegenheid bij DSM Limburg BV kan daardoor met enkele honderden banen afnemen.

De vakbonden hebben terughoudend gereageerd op het voornemen dat DSM heeft neergelegd in een strategisch plan voor de periode 1991-1996. De directie overlegt morgen met de ondernemingsraad over haar plannen.

Volgens de directie van DSM Limburg BV, dat ondersteunende diensten aan de produktiebedrijven van DSM levert, past het plan in het concernbeleid zich meer te richten op kernactiviteiten en ander werk zoveel mogelijk uit te besteden aan gespecialiseerde ondernemingen. Het bedrijf meent dat de strategie kan worden uitgevoerd 'zonder gedwongen collectief ontslag'.

Districtsbestuurder H. van Winkel van de Industriebond FNV kan niet beoordelen of de reorganisatie inderdaad zonder ontslagen mogelijk is. 'Maar afgezien daarvan is het voor de betrokken medewerkers allerminst plezierig om bij andere ondernemingen in dienst te moeten treden', zegt hij.

Volgens Van Winkel stuiten de plannen van DSM-Limburg op grote weerstand. Volgende week belegt de Industriebond FNV een extra vergadering van het bestuur van de DSM-bedrijfsledengroep en op 7 november een algemene ledenvergadering. De FNV is bij DSM met ongeveer 2700 leden de grootste bond.

Bij DSM Limburg werken ongeveer 3000 van de 12.000 personeelsleden van DSM in Limburg. De vennootschap verzorgt onder meer onderhoud en opleidingen binnen het concern. Welke activiteiten aan derden zouden worden afgestoten, valt volgens een woordvoerder op dit moment niet te zeggen.

De reorganisatie heeft niets te maken met de verslechterende resultaten die de chemische industrie de laatste tijd boekt, aldus DSM, dat op 31 oktober cijfers over het derde kwartaal 1990 publiceert. Onderzoek naar mogelijkheden de vaste kosten te verlagen en de flexibiliteit te verhogen loopt al geruime tijd.

DSM heeft van oudsher relatief veel eigen ondersteunende diensten. 'Vroeger was er in Limburg niets, dus we waren wel gedwongen alles zelf te doen', zegt een voorlichter. 'De noodzaak daartoe is nu minder.' Werkzaamheden als personeelsvervoer en bewaking zijn inmiddels voor een belangrijk deel uitbesteed aan particuliere ondernemingen.

Uitbesteding van diensten zal, aldus een mededeling van DSM, 'maximaal geschieden, tenzij onder meer veiligheid, kwaliteit of strategische positie in het geding zijn of geschikte extrene toeleveranciers niet beschikbaar zijn'. DSM Limburg zegt te stimuleren uitbesteed werk zoveel mogelijk onder te brengen bij bedrijven in de regio.

Bestuurder B. Visser van de Industrie- en Voedingsbond CNV noemt de reorganisatieplannen van DSM vaag en onnodig. 'Men spreekt alleen over 200 tot 600 banen die kunnen verdwijnen, maar ze moeten eerst maar eens duidelijk maken hoe en onder welke voorwaarden.'