Dr. J. Cramer

Dr. J. Cramer (39) wordt per 1 november benoemd tot bijzonder hoogleraar aan de faculteit ruimtelijke wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam. Zij is vanuit de hoofdgroep Beleidsstudies TNO benoemd op de bijzondere leerstoel milieukunde. Cramer werkt bij het Studiecentrum voor Technologie en Beleid van TNO. Zij studeerde biologie. Naast haar werk als wetenschapper publiceerde zij over de geschiedenis van de Nederlandse milieubeweging, zoals het boek De Groene Golf. Cramer is verder lid van de Raad voor Milieu en Natuur Onderzoek.