Brit krijgt Kema-prijs voor nieuwe techniek voor drogen

AMSTERDAM, 24 okt. De Britse technicus dr. P. L. Jones heeft gisteren de eerste ir. J. Wijmans-prijs gekregen van het keuringsinstituut KEMA. Jones heeft een nieuwe, efficiente techniek voor verwarming en droging in de industrie ontwikkeld, die het systeem van de magnetron combineert met hete-luchtverwarming.

Met deze techniek kunnen aanzienlijke besparingen worden bereikt in produktiekosten, droogtijd en arbeidskosten. Ze wordt toegepast in onder andere de textielindustrie, de keramische- en de voedingsmiddelenindustrie.

KEMA looft jaarlijks een prijs uit van 11.500 gulden, vernoemd naar oud-directeur ir. J. Wijmans, aan een Europese persoon, onderneming of organisatie die een belangrijke ontdekking heeft gedaan of bijdrage heeft geleverd aan het werkterrein van het instituut.

Jones werkt bij het Electricity Research en Development Centre in Capenhurst. Het principe van de door hem ontwikkelde techniek Air radio frequency assisted drying (ARFA) berust op het toepassen van radiofrequente energie voor het intern verhitten van een produkt, waardoor het vocht naar de oppervlakte komt. Vervolgens wordt dat vocht verdampt door convectieverwarming.

De eerste commerciele ARFA-droger die in Engeland werd geinstalleerd, leverde een reductie van de droogtijd van 90 procent op, een beperking van het afval met 50 procent en een verbetering van 15 procent in de doorvoer. Ook werd een halvering van de arbeidskosten bereikt, zonder verhoging van de energiekosten.

In Nederland zijn tot nu toe twee ARFA-installaties geplaatst voor het gedeeltelijk drogen van patat frites voorafgaande aan het frituren en invriezen. Volgens KEMA kunnen aanzienlijke besparingen worden verwacht bij toepassing van het nieuwe systeem in een brede schakering van bedrijven.