Boeren hekelen 'gehannes' Brussel

DONKERBROEK, 24 okt. De Amerikaanse voorstellen in de GATT-ronde zijn alleen dragelijk als de Europese landbouwers hun produkten ruimer kunnen afzetten op de Amerikaanse markt. Dit zei voorzitter G. Doornbos van de landbouworganisatie CBTB gisteravond op een regionale bijeenkomst van enkele CBTB-afdelingen in het Friese Donkerbroek. 'Alleen geven is slecht. Onderhandelen is een kwestie van geven en nemen'.

Doornbos maakte duidelijk dat er iets tegenover de Amerikaanse voorstellen (die binnen tien jaar de Europese exportsubsidies met 90 procent willen verlagen en de interne steun en de grensmaatregelen binnen hetzelfde tijdsbestek met 75 procent) moet staan. Doornbos vond het een slechte zaak dat anderen bepalen wat er in Europa moet gebeuren: 'De hele wereld praat over wat Europa moet doen. Daardoor is de Europese Commissie in een defensieve positie terecht gekomen. Het had zelf initiatieven moeten nemen', zo verklaarde de CBTB-voorzitter.

Hij benadrukte dat een landbouwbeleid dat boeren inkomenssteun geeft, alleen tijdelijk effect heeft. 'Als landbouwers afhankelijk worden van inkomenstoeslagen, verdwijnt hun concurrentiepositie. De werkelijke problemen worden met inkomenssteun niet opgelost. De bedrijfstak verdwijnt onder een sociale deken en ontwikkelt zich niet meer. Boeren en tuinders moeten geholpen worden om wel concurrerend te kunnen produceren.'

Doornbos is van mening dat het geharrewar over de Europese standpuntbepaling en de tweespalt die is ontstaan doordat Duitsland 'nee' heeft gezegd tegen de Europese voorstellen (steunvermindering voor de Europese akkerbouwers met 30 procent) de positie van Europa heeft verzwakt. 'We zijn weer bezig tegengas te geven, waar anderen de toon zetten. Europa had het voortouw moeten nemen in de onderhandelingen. Dat was beter geweest dan dit gehannes.'

Overigens was Doornbos wel van mening dat het van het grootste belang is dat er een goede afspraak komt. Voorwaarden vanuit de georganiseerde landbouw zijn dat wordt vastgehouden aan de principes van het Europees beleid (ondersteuning van boeren) en dat veranderingen geleidelijk worden ingevoerd.