Amerikaanse schikking inspireert Nederlandse beleggers; VEBoverweegt claim Philips

AMSTERDAM, 24 okt. De Vereniging Effectenbezitters (VEB) is bereid de krachten van aandeelhouders Philips die begin dit jaar aandelen hebben gekocht te bundelen en te bezien of zij net als de Amerikaanse Philips-aandeelhouders schadevergoeding bij Philips kunnen claimen.

Philips is met Amerikaanse aandeelhouders tot een schikking gekomen en betaalt hun 9,25 miljoen dollar. Deze aandeelhouders stelden dat de door Philips afgegeven winstprognoses onjuiste informatie bevatten. Philips-topman Van der Klugt is teruggetreden omdat hij volgens Philips het vertrouwen van de financiele wereld in Philips had geschaad.

In de schikking heeft Philips geen schuld bekend. Met de schikking voorkomt Philips wel dat de interne gang van zaken rondom de winstprognoses in het kader van een rechtzaak openbaar worden.

De schikking is een zogenoemde class-action, wat betekent dat alle (Amerikaanse) aandeelhouders die zich in een zelfde positie bevinden als de aanklagers (in dezelfde periode aandelen hebben gekocht) op de met de schikking verbonden gelden recht hebben.

De 9,25 miljoen dollar zal, als de schikking wordt goedgekeurd door de Amerikaanse rechter, worden verdeeld onder een kleine groep aandeelhouders en de zeven advocatenkantoren die onder leiding van Wolf Popper de actie hebben gevoerd. De advocaten krijgen traditioneel 30 procent van het bedrag.

De snelheid waarmee de schikking tot stand is gekomen, zes maanden, is volgens advocaat Robert Berg 'zeer bevredigend' en 'een teken dat Philips van de zaak af wilde'. Normaal slepen dergelijke procedures een tot enkele jaren voort.

Philips zal de advocaten een lijst van de ongeveer 6.000 Amerikaanse aandeelhouders geven. Wolf Popper zal hun een bericht sturen waarin de uitkomst van de schikking wordt beschreven. Aandeelhouders die stukken kochten tussen 27 oktober 1989 en 3 mei 1990, en de stukken op 4 mei nog steeds hadden, en zij die kochten tussen 4 mei en 2 juli, en de stukken nog hadden op 3 juli, vallen in de prijzen. De dagen waarop slecht nieuws de koers drukte waren 3 mei en 2 juli. Wie ze langer had heeft recht op een groter bedrag.

Voorzitter mr. R. A. E. de Haze Winkelman van de VEB stelt dat het in Nederland moeilijker is om schadevergoeding te krijgen. De VEB heeft onlangs ook tegen Datex een procedure gevoerd in verband met onvoldoende informatieverstrekking, maar die klachten zijn toen door de rechter niet gehonoreerd.

Nu de Amerikaanse aandeelhouders toch deels hun gelijk hebben gehaald, wijst De Haze Winkelman erop dat een vennootschap haar aandeelhouders gelijk moet behandelen: 'Dat lijkt hier niet te gebeuren'.

Philips weigert nadere informatie over de schikking te verstrekken met als argument dat voorzitter J. Timmer die vragen morgen bij de presentatie van de cijfers over het derde kwartaal zal beantwoorden. Anders dan gebruikelijk bij Philips zal de voorzitter zelf de cijfers presenteren. Tot op heden deed de financiele man van de raad van bestuur dat. Ook anders dan in het verleden kiest Philips ditmaal Eindhoven in plaats van Amsterdam als locatie voor de bekendmaking.

De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) ziet voorshands geen aangrijpingspunt om in actie te komen. Volgens de secretaris is voor zover bekend de zaak in de Verenigde Staten een civiele procedure tussen Philips en andere partijen, maar geen zaak voor de toezichthouder op de effectenbeurs. De Amerikaanse SEC heeft voor zover bekend geen maatregelen genomen naar aanleiding van de informatievoorziening door Philips. De voorzitter van de STE, A. Jiskoot, is lid van de raad van toezicht van Philips. De vice-voorzitter van de STE, drs. J. Zantman is voormalig bestuurslid van Philips.