Aantal dragers van donorcodicil in twee jaar niettoegenomen

DEN HAAG, 24 okt. Het aantal mensen met een codicil waarmee zij te kennen geven dat na hun overlijden organen voor medische doeleinden mogen worden gebruikt, is ondanks intensieve werving de afgelopen twee jaar niet gestegen.

Dat blijkt uit een onderzoek dat de werkgroep Donorwerving heeft laten uitvoeren en waarvan de resultaten vandaag, op 'Nationale Donordag', in Den Haag bekend zijn gemaakt.

Er zijn nu twee miljoen codicildragers, ongeveer 20 procent van het aantal potentiele donoren. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat ongeveer 79 procent van de ondervraagden zelf een orgaan zou willen ontvangen wanneer dat nodig is.

De werkgroep stelt in een reactie op het onderzoek dat een wettelijke regeling van de orgaandonatie, zoals die nu in de maak is, geen verplichtend karakter moet krijgen. Mensen moeten op vrijwillige basis kenbaar kunnen maken of na hun overlijden organen en weefsels voor transplantatie mogen worden gebruikt.

Als de Wet op de Orgaandonatie in werking treedt, zal dat volgens de werkgroep leiden tot een substantiele groei van het aantal codicildragers. Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) gaat ervan uit dat het wetsvoorstel begin volgend jaar aan de Raad van State kan worden voorgelegd.

De meeste ondervraagden, 75 procent, zijn tegen het invoeren van een zogenaamd geen-bezwaarsysteem. Bij dit systeem, dat onder meer in Belgie wordt toegepast, is iedereen donor tenzij men daartegen schriftelijk bezwaar heeft aangetekend.

Ook 75 procent staat wel positief tegenover een wettelijke regeling om alle inwoners van 18 jaar en ouder door de gemeente een donorformulier te laten toesturen; 81 procent zegt een dergelijk formulier op vrijwillige basis terug te zullen sturen. Als invulling van het formulier verplicht zou worden gesteld, is slechts 42 procent bereid zich voor of tegen orgaandonatie uit te spreken.

Het systeem van donorformulieren, waarvan Simons voorstander is, maakt het volgens de werkgroep mogelijk codicildragers centraal te registreren. Zij hoeven dan geen codicil meer bij zich te dragen.

Het aantal patienten dat in aanmerking komt voor een orgaantransplantatie neemt nog steeds toe. De wachttijden zijn lang. Op dit moment wachten 6 patienten op een longtransplantatie, 21 op een harttransplantatie, 11 op een levertransplantatie, 397 op een hoornvliestransplantatie en 1.337 op een niertransplantatie.