Viereneenhalf jaar cel en boete voor Kemp

DEN HAAG, 23 okt. De rechtbank in Den Haag heeft de voormalige transportondernemer S. Kemp (41) uit Hazerswoude veroordeeld tot viereneenhalf jaar gevangenisstraf en een boete van 150.000 gulden.

De rechtbank acht Kemp schuldig aan tien van de elf hem ten laste gelegde feiten, waaronder oplichting, omkoping en valsheid in geschrifte. De delicten hadden tot doel het illegaal storten van afval in het Waalse Mellery en in Alphen aan den Rijn te verdoezelen.

Tegen Kemp was zes jaar celstraf geeist. De rechtbank heeft er bij de vaststelling van de strafmaat rekening mee gehouden dat Kemp en zijn gezin het afgelopen jaar door de publiciteit 'zwaar zijn getroffen'. Kemps advocaat, mr. Y. M. van Boxel, zal haar client adviseren in hoger beroep te gaan. Officier van justitie mr. M. Schelfhout toonde zich vanmorgen 'niet ontevreden' over het vonnis.

'De gepleegde feiten geven blijk van een forse dosis cynisme jegens de klanten en van een complete onverschilligheid ten aanzien van het leefmilieu', zo zei de president van de rechtbank, mr. B. Punt, vanmorgen.

Als Kemp de geldboete niet betaalt moet hij nog zes maanden langer zitten.

Pag.3: Vervolg

In zijn betrekkelijk kleine onderneming, waaraan Kemp op bijna alle onderdelen leiding gaf, nam het plegen van strafbare feiten een wezenlijke plaats in, aldus de rechtbank. Zo zou het bedrijf failliet zijn gegaan zonder de extra inkomsten die voortkwamen uit het illegaal storten in Wallonie in 1985-1986 van chemisch afval dat aan de transporteur was meegegeven om legaal te worden vernietigd.

Dat de Nederlandse overheden in die jaren mogelijk van dergelijke stortingen hebben geweten, zoals Kemps advocaat had betoogd, vindt de rechtbank geen reden voor strafvermindering. 'De klanten van Kemp ging het er namelijk om dat hun afval zoals hen werd gesuggereerd legaal werd afgevoerd. Daar komt nog bij dat in een aantal gevallen de afvoer niet naar Mellery plaats vond zoals overeengekomen doch er in Nederland werd gestort en de klant derhalve ook in zoverre werd misleid.'

De rechtbank heeft voor de vaststelling van de strafmaat verder overwogen dat onder leiding van Kemp systhematisch gebruik is gemaakt van valse documenten. Door omkoping die inmiddels is verjaard ontdook Kemp controle op de stortplaats in Alphen aan den Rijn. Zo kon hij daar afval storten dat hem ter vernietiging bij de afvalverwerking Rijnmond (AVR) was meegegeven, terwijl hij zijn klanten wel een tarief rekende dat op de hoge vernietigingskosten van de AVR was gebaseerd. Eveneens door omkoping kon Kemp van het Academisch Ziekenhuis in Leiden betalingen ontvangen die hem niet verschuldigd waren.

Kemp pleegde zijn misdaden om het geld, aldus de rechtbank, en daarom is hem behalve een gevangenisstraf een geldboete opgelegd. De boete van 150.000 gulden gaat de draagkracht van Kemp niet te boven, meent de rechtbank.

Dit voorjaar werden de bedrijfsleider van Kemp, een medewerker van het Academisch ziekenhuis in Leiden en twee medewerkers van een stortplaats al veroordeeld.