Verzekering particulieren 67 gulden per jaar duurder

DEN HAAG, 23 okt. De wettelijke bijdragen die alle particulier verzekerden moeten betalen gaan volgend jaar als gevolg van een verplichte grotere solidariteit tussen verzekerden met ruim 67 gulden jaarlijks omhoog. In 1992 komt daar ten minste 40 gulden bij. Dat is vanochtend bekendgemaakt door het KLOZ, de overkoepelende organisatie van ziektekostenverzekeraars.

Naast hun gewone ziektekostenpremie worden particulier verzekerden per 1 januari aangeslagen voor bijdragen in het kader van de Wet Medefinanciering Oververtegenwoordiging Oudere Ziekenfondsverzekerden (MOOZ) van fl.45,60 (nu f. 44,40) en de omslagregeling Wet op de Toegang tot Ziektekostenverzekering (WTZ) van fl.270 (nu f. 204). Deze verhogingen zijn nog het gevolg van het amendement-Lansink uit 1989, waardoor het sinds 1 januari van dit jaar mogelijk is voor alle verzekerden vanaf 65 jaar een standaardpakketpolis af te sluiten. De omslagregeling WTZ werd vervolgens uitgebreid met de lasten van deze verzekerden.

De inkomsten uit beide heffingen worden gebruikt om de gezondheidszorg bereikbaar te houden voor groepen mensen die er veelvuldig gebruik van maken, bijvoorbeeld bejaarden. De verzekeraars steunen deze doelstelling, zo onderstreepten zij vanochtend in Den Haag bij de bekendmaking van de nieuwe verhogingen, maar wijzen ook op neveneffecten. Een samenloop van voorgenomen maatregelen leidt er naar hun mening toe dat het gevaar groot wordt dat de solidariteit te ver doorschiet.

Het kabinetsbesluit om de premie van de standaardpakketpolis van particulier verzekerden van 65 jaar en ouder van 170 gulden tot fl.140 te verlagen, betekent dat met ingang van 1 januari 1992 de wettelijke bijdrage voor de zomslagregeling opnieuw, met ten minste 40 gulden, zal toenemen, aldus de verzekeraars. Daarmee komt het totaal aan wettelijke bijdragen op ruim 300 gulden.

In plaats van een algemene premieverlaging voor bejaarden willen de particuliere verzekeraars dat alleen de premie wordt verlaagd voor die bejaarden voor wie dat op grond van hun inkomen gerechtvaardigd is. Daarmee wordt een 'doorschieten van de solidariteit' voorkomen en kan bovendien de toename van de wettelijke bijdrage voor de omslagregeling per 1 januari 1992 beperkt blijven tot ongeveer 10 gulden, aldus het KLOZ.

De verzekeraars menen dat door nieuwe maatregelen van het kabinet de verhouding tussen wettelijke bijdragen en de eigenlijke ziektekostenpremie steeds verder uit balans raakt. Tot die nieuwe maatregelen rekent het KLOZ ook de uitbreiding van de acceptatieplicht per 1 januari (de plicht om mensen als verzekerde op te nemen) en het in de loop van volgend jaar budgetteren van de kosten van de omslagregeling. Dat houdt in dat verzekeraars nog maar een deel van de 'schade' van de standaard(pakket)polissen krijgen vergoed. Hoe dat precies gaat gebeuren is onduidelijk, zeker is dat het geld dat de verzekeraar dan tekort komt door de verzekerden in de vorm van hogere premies moet worden opgebracht.