Verbod op fok pitbulls

DEN HAAG, 23 okt. Het houden en fokken van dieren of categorieen van dieren die gevaar opleveren voor de veiligheid van mens en dier wordt verboden. Dat heeft staatssecretaris Gabor (landbouw) gisteren aan de Tweede Kamer laten weten.

De Kamer vergadert volgende week over de gezondheids- en welzijnswet voor dieren. De staatssecretaris heeft bij het verbod vooral pitbullterriers op het oog. Hij vindt dat er sprake is van een toenemende ernst met de problemen met agressieve en levensgevaarlijke honden en wil daarom in ieder geval de pitbullterrier verbieden. Ook andere rassen van agressieve honden zoals de Fila Brasileiro, de Dogo Argentina en de American Staffordshire die in Nederland nauwelijks voorkomen, zouden kunnen worden verboden.

De categorieen honden die onder het verbod vallen, worden bij ministeriele regeling aangewezen. Gabor heeft voor deze constructie gekozen om snel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Mocht een ander agressief honderas de kop opsteken, dan kan het betreffende ras heel snel onder het verbod worden gebracht. Aanvankelijk werd alleen gedacht aan een fokverbod, maar volgens Gabor is dat niet voldoende. Vandaar dat ook het bezit van de betreffende honderassen verboden wordt. Burgemeesters krijgen de bevoegdheid dieren die onder het verbod vallen, af te laten maken. De dieren mogen in beslag worden genomen en na dertig dagen gedood. In de tussentijd kan de eigenaar tegen deze beslissing in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Die velt het uiteindelijke oordeel.

Dat niet alleen pitbullterriers maar ook andere gevaarlijke honden onder het houd- en fokverbod komen te vallen, stemt de Pitbullclub Nederland (PCN) tot tevredenheid. Voorzitter J. D. van Ginneke zegt vrede te hebben met het verbod op gevaarlijke honden want 'zolang het om een eerlijke regeling gaat kan ik er mee leven'. Het besluit om de bestaande pitbulls te muilkorven, noemt Van Ginneke echter onverstandig. De dieren worden daar alleen maar gefrustreerd en dus agressiever van, denkt hij. Op dit moment telt Nederland zo'n vijf- a zesduizend pitbullterriers. Die mogen dus blijven leven meent Van Ginneke. Twee jaar geleden waren dat er aanzienlijk meer, zegt hij. 'Toen waren het er nog acht- tot tienduizend. Maar inmiddels zijn vele duizenden pitbulls ingeslapen.'

D. van Oers van de Dierenbescherming vindt een goed uitvoerbaar verbod een gecompliceerde zaak. Met name de controle is volgens hem erg moeilijk.