Subsidie voor koper van kleine CV-ketel

DEN HAAG, 23 okt. Kopers van kleine CV-ketels met een lage uitstoot van stikstofoxiden (NOx) kunnen van de overheid 200 gulden subsidie krijgen. Voor grotere ketels (meer dan 35 kW) kan de subsidie tot 500 gulden oplopen. Deze regeling, die gisteren door minister Alders (milieubeheer) werd bekendgemaakt, gaat met terugwerkende kracht per 1 oktober in. De subsidie is voor particulieren te verkrijgen via het energiebedrijf. Bedrijven moeten zich wenden tot de Dienst Investeringsrekening in Zwolle. In een later stadium zullen de lagere emissienormen voor CV-ketels wettelijk verplicht worden. NOx is een van de stoffen die de verzuring van het milieu veroorzaken.