Schikking Philips met Amerikaanse aandeelhouders

EINDHOVEN, 23 okt. Philips heeft een minnelijke schikking getroffen met de Amerikaanse aandeelhouders die het concern een half jaar geleden hadden aangeklaagd wegens misleiding. De onderneming betaalt hen 9,25 miljoen dollar.

De aandeelhouders hadden Philips in mei beschuldigd van het verstrekken van onjuiste informatie. Dat deden zij omdat de resultaten over het eerste kwartaal sterk tegenvielen terwijl de toenmalige Philis-president C. J. van der Klugt drie weken tevoren nog verbetering van de winstgevendheid in het vooruitzicht had gesteld. Die tegenvaller leidde uiteindelijk tot het voortijdig vertrek van Van der Klugt en tot de grootste herstructurering in de geschiedenis van Philips.

Philips wijst elke aansprakelijkheid van de hand, maar heeft toch tot een schikking besloten omdat een rechtszaak veel geld zou kosten en een groot beslag zou leggen op de tijd van het management. De overeenkomst met de aandeelhouders zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Amerikaanse rechter.