Reorganisatieplan leidt tot onrust bij omroepfirma NOB

HILVERSUM, 23 okt. Bij de afdeling decorbouw van het omroepfaciliteitenbedrijf NOB is grote onrust ontstaan over plannen de afdeling ingrijpend af te slanken.

Volgens een onderzoeksrapport van bureau McKinsey moet het grootste deel van de 211 werknemers afvloeien.

Een andere analyse, in opdracht van de ondernemingsraad uitgevoerd door bureau Andersson, Elffers en Felix, ziet de toekomst zonniger, maar gaat ook uit van een verlies van enkele tientallen arbeidsplaatsen.

NOB-directeur E. Horstra heeft de afdeling vanmorgen toegezegd dat vanavond een gesprek zal plaatshebben met de beide onderzoeksbureaus, de ondernemingsraad en de directie. Daarin moet duidelijkheid worden geschapen over de toekomst van de decorbouw.

De analyses van de onderzoeksbureaus zijn nog vertrouwelijk. Maar K. Koornstra van de Dienstenbond FNV gaat ervan uit dat McKinsey de decorbouw bijna volledig wil laten verdwijnen. 'Volgens hun analyse moet alleen de montage overblijven en daar zijn maar 40 tot 45 mensen voor nodig. Andersson gaat ervan uit dat een hogere omzet kan worden gehaald dan McKinsey voorziet, en dan is maar een afslanking van 30 tot 40 mensen noodzakelijk.'

De problemen met de afdeling decorbouw staan los van het driejarige saneringsplan dat na de verzelfstandiging van het NOB in 1988 werd opgesteld. Volgens dat bedrijfsplan moesten 1.000 van de ruim 3.000 werknemers via natuurlijk verloop en verzelfstandiging van afdelingen afvloeien. Directiesecretaris A. de Rouw zegt dat dit volgens plan verloopt. Wel zal het bedrijf dit jaar niet voor het eerst zonder verlies draaien, zoals in het driejarenplan was voorzien. Vorig jaar leed het NOB vijf miljoen gulden verlies.

De directie verwacht dat de omzet dit jaar 16 tot 20 miljoen gulden lager zal liggen dan begroot, omdat een aantal omroepen niet aan de verplichting heeft voldaan om 75 procent van hun technische diensten bij het NOB af te nemen. 1990 zou het laatste jaar zijn waarin deze verplichting gold. Een niet uitgevoerd voornemen van het ministerie van WVC om al dit jaar deze verplichte afname tot 50 procent terug te brengen, is volgens De Rouw de oorzaak van de omzetdaling. Enkele omroepen zouden hierop vooruitlopen.