PDS acht overmaking van geld legaal

BONN, 23 okt. Heeft de Berlijnse politie een grote fout gemaakt door zonder bevel tot huiszoeking vorige week dondernacht de kantoren van de PDS in Oost-Berlijn te doorzoeken en daarbij de immuniteit van de Bondsdagleden Gysi en Modrow te schenden door ook hun kamers te doorzoeken? Of was dit onderzoek acuut noodzakelijk om te voorkomen dat de PDS als opvolgster van de Oostduitse communistische SED doorging met illegale geldtransporten naar het buitenland?

Deze vragen houden de politici in de Bondsdag en de Duitse media nu al dagen verdeeld. PDS-voorzitter Gregor Gysi acht zijn parlementaire immuniteit vorige week 'door een onrechtmatig CDU-overvalcommando' geschonden. Gysi, die zegt dat hij vorige week de politie-ambtenaren in zijn kamer vruchteloos op zijn parlementaire onschendbaarheid wees, betwist trouwens iets te hebben geweten van het overmaken (kort voor de Duitse eenwording op 3 oktober) van PDS-geld naar buitenlandse rekeningen. En als dat al is gebeurd, dan was het om oude schulden (aan de Sovjet-Unie) te betalen en daarom niet illegaal, meent hij.

Als de gekritiseerde financiele PDS-operatie van circa honderd miljoen mark, via banken in Halle, Berlijn, Bocholt, Utrecht en Oslo, toch had moeten worden aangemeld bij de speciale beheerscommissie die de vermogens van vroegere Oostduitse partijen beheert en hun herkomst onderzoekt, dan was de PDS daarvan niet op de hoogte, aldus Gysi. Volgens de geldende regels, die al enkele maanden van kracht zijn, moeten betalingen boven 10.000 mark uit zulke vermogens van de vroegere SED of eertijds met haar samenwerkende 'blokpartijen' als de Ost-CDU en de Oostduitse liberalen steeds vooraf bij deze commissie of het Berlijnse Treuhand-instituut worden aangemeld en goedgekeurd.

De (oppositionele) Berlijnse CDU verwijt de voor de huiszoeking verantwoordelijke SPD-senator Patzold dat hij vorige week wel tijd heeft genomen om een stevige politie-eenheid op de been te brengen maar de rechter niet vooraf om een huiszoekingsbevel had gevraagd. De Berlijnse senator (wethouder) houdt vol dat de immuniteit van de twee PDS-parlementariers vorige week niet geschonden werd en dat de opzet van de huiszoeking gezien de gerezen verdenkingen correct was.

De PDS heeft inmiddels een klacht tegen Patzold bij het Openbaar Ministerie ingediend omdat zij de huiszoeking niet gerechtvaardigd achtte. Zij meent dat het tegen haar geldend gemaakte verwijt van verduistering niet kan kloppen omdat daarvoor in het DDR-recht dat tot 2 oktober gold geen grond te vinden is. De SPD heeft inmiddels een spoeddebat gevraagd in de Bondsdag over de financiele operaties van de PDS. Bondsdagvoorzitter mevrouw Rita Sussmuth (CDU) wil de eventuele schending van de immuniteit van PDS-parlementariers door een Bondsdag-commissie laten onderzoeken.

Volgens een woordvoerder van de senator is de zaak vorige week aan het rollen geraakt toen bleek dat van een PDS-tegoed van 220 miljoen mark bij de (voorheen Oostduitse) Handelsbank in Berlijn 70 miljoen naar een bank in Oslo en 30 miljoen naar een Nederlandse bank in Utrecht (de NMB) was overgemaakt. Beide rekeningen liepen op naam van een Sovjet-bedrijf Poetnik. Medio september zou eerst een bedrag van 95 miljoen van het PDS-tegoed bij de Handelsbank naar een rekening van Poetnik in Halle zijn gegaan, op 24 en 26 september ging daarvan 85 miljoen naar een Poetnik-rekening in het Westduitse Bocholt. Weer een paar dagen later ging 70 miljoen uit Bocholt weer terug naar een Poetnik-rekening in Berlijn, die weer even later zouden zijn aangevuld met een Berlijnse overmaking uit het PDS-vermogen van 12 miljoen. Van de Poetnik-rekeningen in Berlijn en Halle (een restant) ging tenslotte op 9 oktober (een kleine week na de Duitse eenwording) 21 en 70 miljoen mark naar Utrecht en Oslo.

De Treuhand kreeg pas kennis van het bestaan van dat Handelsbank-tegoed en die overmakingen nadat een PDS-functionaris Karl-Heinz Kaufmann uit Halle vorige week in Oslo 70 miljoen contact uitbetaald wilde hebben. De PDS betwist dat deze Kaufmann een PDS-volmacht had. Volgens Gysi, die zegt Kaufmann niet te kennen, moet hij een Poetnik-volmacht hebben gehad.

    • J. M. Bik