Olieprijs op termijnmarkt weer met twee dollar omhoog; Benzine zes cent goedkoper

ROTTERDAM, 23 okt. Benzine en diesel worden morgen opnieuw goedkoper. De grote oliemaatschappijen verlagen de advies-pompprijzen voor zowel benzine als diesel met zes cent per liter. Ook de NOVOK, de organisatie van de 'witte pomp'-houders die 20 procent van de markt in handen heeft, volgt de prijsdaling. De adviesprijs voor Shells Euro loodvrij komt daarmee op een bedrag van 1,73 gulden, dat is 17 cent lager dan de hoogste prijs die tijdens de Golf-crisis betaald moest worden. In de maanden voor de crisis lag de prijs gemiddeld op ongeveer 1,60 gulden.

De adviesprijzen voor de brandstoffen volgen de ontwikkelingen op de vrije markt voor olieprodukten in Rotterdam, die op hun beurt gewoonlijk globaal een afspieling zijn van de prijsontwikkeling voor ruwe olie. Gisteren daalde de prijs voor ruwe olie (Noordzee Brent) op de termijnmarkt in Londen met ruim vier dollar, vandaag was de prijs tegen het middaguur overigens alweer met ongeveer 2 dollar gestegen tot 28,85 dollar.

Bij de consumentenorganisaties heerst tevredenheid over de snelheid waarmee de benzineprijzen worden aangepast. Een woordvoerder van Konsumenten Kontakt, dat in augustus ernstige kritiek leverde op de snelheid en de omvang waarmee de brandstofprijzen omhooggingen, erkent nu dat de oliemaatschappijen consequent de noteringen voor olieprodukten op de vrije markt volgen. KK handhaaft echter zijn kritiek op het systeem dat de maatschappijen voor het vaststellen van de adviesprijzen hanteren. 'Wij vinden de koppeling aan de notering op de vrije markt voor olieprodukten principieel onjuist. Hooguit drie procent van alle verhandelde benzine wordt via die markt verhandeld, en daardoor is die markt erg gevoelig voor verstoringen. Wij bepleiten een rechtstreekse koppeling aan de prijs voor ruwe olie, daarmee worden de werkelijke kosten van de oliemaatschappijen in rekening gebracht.'

Anders dan KK heeft de Consumentenbond de afgelopen maanden geen kritiek geuit op de vaststelling van de benzineprijs. 'We hebben niet de indruk dat de maatschappijen misbruik hebben gemaakt van de situatie.' De bond baseert het gunstige oordeel vooral op een studie die de Economische Controle Dienst (ECD) in opdracht van het ministerie van economische zaken maakte naar de prijsvorming van brandstoffen. De samenvatting van het rapport werd in januari openbaar. De bond meent dat het systeem van prijsvorming 'heel doorzichtig' is.

Pag.11: Vervolg

Konsumenten Kontakt vindt het logisch dat de luchtvaartorganisatie IATA de op 1 oktober doorgevoerde tariefstijging aan de nieuwe brandstofprijzen zou aanpassen. Volgens een woordvoerder van de IATA in Geneve is dat echter niet op zeer korte termijn te verwachten. 'De grote luchtvaartmaatschappijen kopen hun brandstof ('jet-fuel') maar voor een zeer klein gedeelte op de spot markt. Voor bijna 95 procent van de brandstof worden contracten op maandbasis gesloten met de oliemaatschapijen. De kerosine-prijzen zijn daarom gerelateerd aan prijsontwikkelingen op langere termijn.

Het ministerie van financien verwacht niet dat de door de regering voorgestelde accijnsverhoging voor benzine met 8 cent per liter, die tijdens de algemene beschouwingen door de Tweede Kamer met het oog op de al sterk gestegen brandstofprijzen werd tegengehouden, alsnog op korte termijn zal worden ingevoerd. Premier Lubbers kondigde twee weken geleden aan dat de mogelijkheid van een extra accijnsheffing 'op termijn' opnieuw zou worden bezien. De fractie van Groen Links in de Tweede Kamer heeft vanmiddag een interpellatie over de accijnsverhoging aangevraagd met de minster van finacien.

De extra accijns was een bestemmingsheffing die 300 miljoen gulden moest opleveren voor de stimulering van het openbaar vervoer.