Meer akkerbouwers krijgen steun

DEN HAAG, 23 okt. De Nederlandse akkerbouwers zullen ook volgend jaar door de overheid worden geholpen. Dat heeft minister Bukman (landbouw) gisteren aan het bestuur van het Landbouwschap laten weten.

Als compensatie voor lage graanprijzen hebben bijna 2.500 akkerbouwers bij de overheid om tijdelijke inkomenssteun gevraagd. De landbouworganisaties meenden echter dat de regeling voor tijdelijke inkomenssteun te krap was omdat die niet aan het slechte seizoen 1988/1989 was gekoppeld maar aan de betere jaren 1986/1987. Minister Bukman heeft nu toegezegd 1988/1989 als peiljaar te zullen nemen mits hij daarvoor toestemming van de EG in Brussel krijgt.

Dit jaar kwamen boeren voor inkomenssteun in aanmerking als ze in '86/'87 of '87/'88 een inkomen hadden van minder dan 34.000 gulden. Volgens het Landbouwschap hielp dat weinig omdat '86/'87 een relatief goed jaar was.

De boeren die voor steun in aanmerking komen, krijgen een aanvulling op hun inkomen tot 34.000 gulden, met een maximum van 6.500 gulden per jaar.