In cocainezaak veertien en twaalf jaar celstraf geeist

ROTTERDAM, 23 okt. Voor de illegale import van grote partijen cocaine uit Suriname eiste de officier van justitie in Rotterdam gisteren gevangenisstraffen van veertien en twaalf jaar.

De hoogste straf werd geeist tegen de 34-jarige W. S. Eind vorig jaar zou hij te maken hebben gehad met ruim 240 kg cocaine die via de Rotterdamse haven het land was binnengebracht. Verder zou hij tussen maart en begin juni dit jaar betrokken zijn geweest bij de smokkel van vijf partijen cocaine via Schiphol, in totaal 235 kg. De 34-jarige G. D. wordt alleen in verband gebracht met de smokkel via Schiphol.

De twee ontkenden gisteren elke betrokkenheid. Eerdere bekentenissen werden ingetrokken, onder verwijzing naar depressies en het gevoel onder druk te zijn gezet door verhorende rechercheurs. Afgeluisterde telefoongesprekken, die moeten bijdragen aan het bewijs, gingen volgens hen over de voetbalclub waarvan zij lid waren.

De raadsvrouwe van W. S., mr. I. N. Weski, vroeg vrijspraak voor haar client. Het bewijs dat de officier van justitie ontleent aan afgeluisterde telefoongesprekken, is volgens haar onrechtmatig, omdat niet is voldaan aan alle voorwaarden die het Europese Hof onlangs daaraan stelde.

De geeiste straf noemde zij buitensporig hoog, omdat cocaine nauwelijks een gevaar voor de volksgezondheid zou betekenen. De sociaal-psycholoog dr. D. A. Cohen, die Weski als deskundige had opgeroepen, verwees ter bevestiging van deze opvatting naar zijn proefschrift. Het aanbod aan cocaine neemt volgens hem toe, maar het aantal gebruikers daalt. Ook heroine is volgens Cohen 'geen probleem; dat gebruikt niemand meer'. Enkele duizenden gebruikers van harddrugs in Amsterdam vormen volgens hem een te verwaarlozen percentage.

Voor een soepele invoer van de cocaine op Schiphol zorgde een douaneambtenaar, de 31-jarige M. H. Als hij dienst had, konden de koeriers die de drugs uit Suriname haalden ongehinderd doorlopen. De strafzaak tegen de douaneman is aangehouden voor psychiatrisch onderzoek. Dat moet duidelijk maken waarom hij zich na een dienstverband van tien jaar liet overhalen een oogje dicht te knijpen. De man zou door zijn vrienden onder druk zijn gezet. Daarnaast werd zijn medewerking beloond met ongeveeer 280.000 gulden, waarvan de helft nog niet is uitbetaald.

Op 3 juni ging het op Schiphol fout. De tassen en koffers met cocaine, alles bij elkaar 187 kg, lagen manshoog opgetast op een bagagewagentje. Uit verklaringen van collega's van douanier M. H. bleek gisteren dat zij de twee koeriers al in de gaten hadden voordat de omvangrijke bagage van de transportband was gehaald. 'Het was een algemeen gevoelen dat we hen gingen onderzoeken', aldus een douaneambtenaar.

De koeriers, W. S. (27) en S. B. (27), zijn inmiddels veroordeeld tot respectievelijk vijf en drie jaar, na eisen van negen en zeven jaar. 'Opmerkelijk milde en zachte straffen', aldus gisteren de raadsman van douanier M. H., mr. J. Doedens. Hij zag daarin een aanmoediging om voor zijn client schorsing van de voorlopige hechtenis te vragen. Hij betoogde dat M. H. een einde had willen maken aan de illegale praktijken door zelf het initiatief te nemen voor de controle op 3 juni. De rechtbank wees zijn verzoek af.

Doedens maakte ernstig bezwaar tegen de gelegenheid die de getuigende collega-douaniers vorige week was geboden om in alle rust het dossier te lezen, inclusief hun eigen verklaringen. 'Is dat hier de gewoonte in Rotterdam?' vroeg hij.